zondag 26 november 2006

Millennium Tycoon

MillenniumTycoon is een computerspel waarin leerlingen al spelend leren over millenniumdoelen.

Steeds duidelijker wordt dat de beoogde doelen zoals die in de Millenniumverklaring van de Verenigde Naties worden benoemd in hun onderlinge samenhang moeten worden bezien. Millennium Tycoon is het spel bij uitstek dat de speler uitdaagt om die onderlinge samenhang te ontdekken.

Samen met het bijbehorende projectboekje is het scenariospel zo in te zetten in de klas. Op een speelse manier aandacht geven aan moeilijke onderwerpen als armoede, economische ontwikkeling of goed bestuur, het gaat als vanzelf met Millennium Tycoon. Uw leerlingen zijn de spelers, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het fictieve land Millennia. Zij beslissen welke kant het opgaat. Als ze het spel goed spelen zijn de milleniumdoelen in 2015 gehaald.

Het spel en de projectboekjes kunnen in een vakoverstijgende setting gebruikt worden maar zijn ook goed in te zetten bij vakken als economie en aardrijkskunde. Begrippen als BNP, beroepsbevolking en arbeidsproductiviteit zijn vaste spelvariabelen. Met behulp van bijbehorende grafieken en tabellen kunnen leerlingen hun vorderingen toetsen.

Het spel is overigens gratis te spelen via de bijbehorende website www.millenniumtycoon.nl. De projectboekjes kosten € 5,- per stuk en zijn in setjes van 5 te bestellen bij ScalaMedia; telefoonnummer 0575-549451.

2 opmerkingen:

Willem zei

Verkeerde link!
Dit is de goede:
http://www.millenniumtycoon.nl/

Harry zei

Foutje Willem, goed gezet nu in de tekst...