maandag 27 november 2006

Studeren deels gratis via internet

De Open Universiteit Nederland stelt een deel van zijn studiemateriaal gratis ter beschikking via internet. Op 5 december begint de universiteit met drie korte cursussen. Over een half jaar moeten dat er zestien zijn. De cursussen zijn alle van universitair niveau en kunnen deel uitmaken van een universitaire studie.

Elk van de cursussen staat voor ongeveer 25 uur studeren. Dat kan één studiepunt opleveren (waarvan er 60 per jaar nodig zijn), mits afgesloten met een toets. Wie een toets wil doen, moet zich daarvoor aanmelden bij de Open Universiteit.

Rector magnificus Fred Mulder van de Open Universiteit denkt dat dankzij het gratis en gemakkelijk bereikbaar studiemateriaal meer mensen zullen besluiten te gaan studeren. Dat past in het beleid van de landelijke overheid het onderwijsniveau in Nederland te verhogen.

Het gaat vooralsnog om twee lespakketten ('Starten met programmeren. Een introductie in Java’ en ‘Duurzame ontwikkeling: ver weg of dichtbij?’) en een introductie voor de studie rechten, maar de instelling wil de komende maanden meer korte cursussen aanbieden.

Mulder zou het liefst al het studiemateriaal gratis op internet zetten. Uitvoering geven aan dit plan zou de Open Universiteit 12 miljoen euro per jaar kosten. Dat geld kreeg de universiteit niet bij elkaar.

Geen opmerkingen: