donderdag 21 december 2006

Conflict Courant: op weg naar vrede in Uruzgan?

De Conflict Courant is een uitgave van het Centrum voor Mondiaal Onderwijs te Nijmegen. Onderstaand een persbericht van deze organisatie waarin gesproken wordt over een lesbrief voor het onderwijs.

Deze editie van de Conflict Courant, Op weg naar vrede in Uruzgan?, gaat in op de aanwezigheid van Nederlandse militairen in de provincie Uruzgan in Afghanistan. Centraal in de lesbrief staan de twee taken die de Nederlanders zichzelf hebben opgelegd:

  1. Zorgen voor vrede en veiligheid
  2. Helpen bij de wederopbouw

In deze Conflict Courant kijken we of het de Nederlanders lukt beide taken uit te voeren. We gaan in op het verschil tussen vrede handhaven en vrede afdwingen. We nemen de befaamde Dutch approach (‘Vriendelijk, maar robuust’) onder de loep.
We vragen aan Afghanen in Afghanistan en in Nederland wat ze van de aanwezigheid van internationale troepen in hun land vinden. We kijken hoe Nederlandse organisaties met de wederopbouw kunnen helpen. En we kijken wat Afghaanse NGO’s zelf aan wederopbouw doen. Tot slot sluiten we af met een uitleg over het educatieve beursspel Markt voor Vrede*, dat aan deze Conflict Courant gekoppeld is.

Aan de lesbrief is een educatieve site gekoppeld: http://www.cmo.nl/cc/cc-5/cc-5.html. Leerlingen vinden daar extra achtergrondinformatie over Uruzgan en Afghanistan en achtergronden, chronologie en de hoofdrolspelers van het conflict. Daar nemen we uiteenlopende zaken als de positie van vrouwen in Afghanistan, de rol van drugs en embedded journalisten onder de loep. Ook is er aandacht voor conflictbemiddeling en de vooruitzichten voor Afghanistan.

Leerkrachten kunnen daar de lesbrief en handleiding gratis downloaden in twee verschillende versies Studiehuis (16- 18 jaar) en ROC – MBO Niveau 4 (18-23 jaar).
De lesbrieven zijn ook te bestellen bij:

Centrum voor Mondiaal Onderwijs
Postbus 9108
6500 HK Nijmegen
tel. 024-3613074

cmo@fm.ru.nlhttp://www.cmo.nl/winkel.html

Lesbrief en handleiding samen kosten € 3,50. Bij bestelling graag aangeven welke versie men wil ontvangen (Studiehuis of ROC-MBO).

Geen opmerkingen: