donderdag 11 januari 2007

Gebruikersdag Three Ships N@Tschool! 2007

Op dinsdag 24 april 2007 organiseert de Gebruikersvereniging Three Ships N@Tschool! voor het zesde opeenvolgende jaar de nationale Gebruikersdag. Dit jaar is wederom gekozen voor de locatie van de School voor de Toekomst in Den Bosch en zal de Gebruikersdag 2007 opnieuw zoveel mogelijk in het teken staan van de zelfwerkzaamheid van de te verwachten 250 á 300 deelnemers.

In een groot aantal parallelsessies zullen workshops verzorgd worden, best-practices worden gedemonstreerd en zullen leerlingen en studenten vertellen hoe zij het ervaren om met (onderdelen van) Three Ships N@Tschool! te werken.

Centrale thema’s
Dit jaar is gekozen voor 2 centrale thema’s voor de parallelsessies, namelijk doorstroom VO-HBO/ MBO-HBO en Kennisdelen. Natuurlijk is het ook mogelijk om ideeën voor workshops aan te dragen die buiten deze thema’s vallen.

Voorbereiding
Op dit moment is het bestuur van de Gebruikersvereniging druk bezig met de voorbereidingen voor de Gebruikersdag 2007. Er worden sprekers gezocht, sponsors benadert die op 24 april aanwezig willen zijn met interessante producten en natuurlijk zoeken we scholen die een workshop, presentatie of iets dergelijks willen verzorgen. Parallel aan de workshops en presentaties willen we een aantal scholen de gelegenheid geven om hun ideeën te presenteren in postersessies.

Goede ervaringen, tips en ideeën
Wilt u goede ervaringen van het afgelopen jaar met collega’s van andere scholen delen? Hebt u leerlingen of studenten die op een speciale manier bezig zijn geweest met Three Ships N@Tschool! en daarover kunnen en willen vertellen of iets daarvan kunnen of willen demonstreren?

Hebt u voorbeelden van het gebruik van Three Ships N@Tschool! in de aansluiting MBO-HBO of VO-HBO of wilt u daar eens over van gedachten wisselen met collega’s van VO, MBO, HBO? Hebt u leuke ideeën voor presentaties, workshops, postersessie of iets dergelijks?
Wij horen die uiteraard erg graag en verzoeken u deze te mailen naar het Secretariaat van de Gebruikersvereniging: secretariaat.gebruikersvereniging.natschool@hro.nl

Eind januari 2007 kunt u op de website van de Gebruikervereniging meer informatie vinden over het programma en de inschrijfmogelijkheden voor de Gebruikersdag Three Ships N@Tschool! 2007.

Het adres van de website is: http://gebruikersvereniging.natschool.nl

Geen opmerkingen: