woensdag 24 januari 2007

SURFnet en Kennisnet winnen NOT Innovatieprijs met Make-a-Game

SURFnet en Kennisnet hebben de NOT Innovatieprijs in de categorie onderwijs en leren met ict gewonnen met de pilotwedstrijd Make-a-Game. Minister Van der Hoeven van Onderwijs heeft dit vandaag bekend gemaakt tijdens de opening van de Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling (NOT). Scholieren kunnen met Make-a-Game zelf een spannende game ontwerpen en bouwen. Volgens de jury is Make-a-Game innovatief, maar vooral een wedstrijd die nauw aansluit bij de leefwereld van leerlingen. Make-a-Game is onderdeel van het samenwerkingsprogramma van Kennisnet en SURFnet.

De NOT Innovatieprijs werd dit jaar voor het eerst uitgereikt en is een krachtig instrument om innovaties in het onderwijs te stimuleren en een bredere bekendheid te geven. Daarnaast geeft deze prijs speciale waardering voor het innovatieve werk. De jury bestond uit Loek Hermans,(voorzitter van MKB Nederland), Annet Kil (voorzitter SBL), Mathieu Weggeman (hoogleraar Organisatiekunde TU Eindhoven) en Leen van Driel (Koningin Wilhelmina college Culemborg).

Educatieve game
Met Make-a-Game worden leerlingen uitgedaagd in teamverband een educatieve game te ontwerpen en te bouwen. Het onderwerp van de game bepaalt het team zelf, maar de game moet wel een educatieve waarde hebben. Deelnemen aan Make-a-Game vereist creativiteit, kennis van het onderwerp van de game (denk aan biologie, talen of natuurkunde), enige kennis van programmeren en gevoel voor vormgeving en geluidseffecten. Daarnaast leren deelnemers in een team samen te werken, projectmatig werken en te presenteren. Make-a-Game kan voor alle vakken worden ingezet en spreekt ook leerlingen aan die geen ervaring hebben met game software.

Make-a-game.nl

Op de website make-a-game.nl kunnen scholieren uit het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs zich inschrijven. Op make-a-game.nl is alles te vinden over de wedstrijd waaronder handige tips en suggesties, de inzendingen van het eerste wedstrijdjaar en veel achtergrondinformatie over het maken van educatieve games. Tot 29 januari 2007 kunnen teams zich nog inschrijven voor Make-a-Game 2006/2007. De finale is op 7 juni 2007. Vorig jaar heeft de game Body Battle de hoofdprijs gewonnen. Body Battle is een biologiespel dat ingaat op het immuunsysteem en de speler virussen uit het lichaam moet weren.

Geen opmerkingen: