vrijdag 2 februari 2007

Heeft u een kwartiertje om mij verder te helpen?

Nienke de Vries vraagt ons om een door haar opgezette enquete in te vullen. Dat verzoek geef ik graag door. Eén opmerking: zij wil graag dat alleen docenten in het VO en BVE-veld dit invullen.
Mijn naam is Nienke de Vries en in het kader van mijn studie Toegepaste Communicatie Wetenschap aan de Universiteit Twente voer ik mijn afstudeeronderzoek uit naar de selectie van een elektronische leeromgeving. Inzichten in dit onderwerp kunnen nuttig zijn voor scholen die in de toekomst een keuze gaan maken.

Als u uit het voortgezet onderwijs of het beroeps- en volwassenenonderwijs komt en betrokken bent geweest bij de keuze voor een elektronische leeromgeving (of bij een dergelijke keuze betrokken kan worden) hoop ik dat u in uw drukke agenda een kwartiertje tijd heeft om mijn online enquête in te vullen.

Via onderstaande link gaat u direct naar de enquête:
http://www.studentenonderzoek.com/?qid=24605&ln=ned

Deelnemers kunnen de resultaten ontvangen.

Alvast hartelijk dank voor uw hulp,
Nienke de Vries

Geen opmerkingen: