zaterdag 3 februari 2007

PerUurWijzer

Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs is een nieuwe reeks lesbrieven gestart: de PerUurWijzers. Deze lesbrieven voor de groepen 5/6 of 7/8 bieden lesstof voor één lesuur. Ze zijn geschreven voor verschillende vakken. De lesbrieven bevatten alle één of meer kennisopdrachten, één of meer meningsopdrachten en één of meer handelingsopdrachten, herkenbaar aan hun eigen symbolen.

Tot op heden zijn de volgende PerUurWijzers verschenen:

* Kindsoldaten (groep 7/8 - Aardrijkskunde)
* Lente (groep 5/6 - Natuuronderwijs)
* Poëzie (groep 7/8 - Nederlands)
* Straatnamen (groep 5/6 - Aardrijkskunde)
* Watersnoodramp 1953 (groep 7/8 - Geschiedenis)

De PerUurWijzers zijn gratis te downloaden of te bestellen op papier voor € 2,50 per stuk (exclusief verzendkosten). Vult u echter het PerUurWijzer-enqueteformulier in, dan krijgt u een set van vijf PerUurWijzers gratis toegestuurd.

Geen opmerkingen: