zaterdag 17 februari 2007

Steve Jobs pleit voor Wiki-systeem op scholen

Sommige schoolleiders willen alle schoolboeken de school uit en gewoon digitaal gaan lesgeven. Zover is het nog niet, maar er wordt wel stevig over nagedacht. Kijk naar initiatieven van 1 laptop per leerling.

Vandaag las ik dit op Nu.nl:

Steve Jobs is van mening dat boeken niet langer nodig zijn in een klaslokaal. De mede-oprichter van Apple zou in plaats daarvan veel liever een Wiki-achtig systeem zien dat constant kan worden geupdate. Jobs denkt dat digitale schoolboeken veel actueler en uitgebreider zijn dan het traditionele lesmateriaal.

"Daarnaast denk ik dat een aantal van de grootste denkers van het land hieraan willen bijdragen." In een toespraak over educatieve hervormingen haalde de voorman van Apple hard uit naar de lerarenvakbonden in de Verenigde Staten. Hij beschouwt de vakbonden als de voornaamste oorzaak van de slechte kwaliteit op openbare scholen in Amerika. "Technologie zal de kwaliteit op de scholen nooit kunnen verbeteren zolang schooldirecteuren geen slechte leraren kunnen ontslaan." Leraren krijgen in de VS standaard een aanstelling voor het leven, ongeacht hun kwaliteiten.

1 opmerking:

Harry zei

(orgineel door GEOgraaf, aangepast ivm problemen met urls in commentaar binnen IE)

GEOgraaf said...

Strak plan van Jobs, nu nog het ministerie van onderwijs meekrijgen. Daar zou extra geld gestopt moeten worden in het vrijmaken van docenten om bv zelf webbased lesmateriaal te maken. Ze kunnen dat dan met een groep vakgenoten doen. Binnen hun jaartaak kan dan tijd worden vrijgemaakt om daar structureel aan te werken en dat dan ipv lessen of surveilleren.

Deels zou dat nu al kunnen natuurlijk, je hebt tenslotte ook in de huidige jaartaak daar ruimte voor.

Wiki's zijn wel leuke applicaties met een grote mate van vrijheid, maar hebben geen mogelijkheid om bv toetsen af te nemen. Je zult dan altijd aanvullende programma's moeten gebruiken om een compleet lespakket te maken. Er zijn natuurlijk ook in de open source wel geschikte programma's om dat voor elkaar te krijgen. Je moet dat echter wel organiseren. Wellicht dat dit initiatief van Dalton Voorburg, Kennisnet en de Digitale School daar een bijdrage aan kan leveren: Zie
www.digischool.nl.

Het behelst een format voor groepen docenten die samen webbased materiaal willen maken. Het geeft inzicht hoe je dat kunt doen. Aspecten als copyright, auteursrechten, publicatie wijze, exploitatieplan, overeenkomsten,software en inmiddels opgedane ervaringen komen aan de orde. in een eerdere fase hebben docenten aardrijkskunde al op deze manier webbased materiaal gemaakt:
www.mapz.nl en www.digischool.nl
Het project bevindt zich in de eindfase en de initiatiefnemers staan zeker open voor aanbevelingen en opmerkingen.