dinsdag 27 februari 2007

Uitwisseldag Internationaliseren met ict

Een initiatief van stichting Kennisnet Ict op school
Internationaliseren met ict wordt in toenemende mate door scholen als werkvorm ingezet. In de praktijk blijkt de organisatie van internationale activiteiten intensief. Dit komt doordat een aantal complexe zaken voor een duurzame samenwerking goed geregeld moeten zijn:

• Het organiseren van een financiering;
• Het vinden van buitenlandse scholen;
• Het afstemmen over de inhoudelijke doelen van de samenwerking;
• Het plannen van de samenwerking;
• Het begeleiden van de samenwerking;
• Het inzichtelijk maken van de resultaten.

Deze activiteiten kosten scholen veel tijd. Kennisnet Ict op School ondersteunt internationalisering door de mogelijkheden van ict te onderstrepen met als doel de drempel voor internationaliseren te verlagen.

Voor het uitwisselen van kennis en ervaringen rond het organiseren van internationale samenwerking in het onderwijs, wordt een Uitwisseldag Internationaliseren met Ict georganiseerd voor leerkrachten, docenten, managers en coördinatoren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Deze dag is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de mogelijkheden van internationaliseren met ict. Met een beproefde methode worden discussies begeleid over successen en valkuilen bij internationaliseren. Ook biedt deze dag gelegenheid om uw wensen gezamenlijk met scholen, experts en aanbieders te vertalen in een concreet internationaal project.

De insteek van deze dag is praktisch, zodat de deelnemers aan deze bijeenkomst iets mee kunnen nemen dat ze morgen in hun school kunnen gebruiken.

Deelname aan de Uitwisseldag Internationaliseren met Ict is kosteloos. Registratie voor deelname aan de Uitwisseldag is verplicht. Voor registratie, ga naar:
Registratie formulier Uitwisseldag 10 april 2007

Geen opmerkingen: