vrijdag 2 februari 2007

Vijftig workshops op Didactiek en ICT Congres

Op dinsdag 3 april vindt de lustrumeditie van het School & Computer Didactiek en ICT Congres plaats. Een veertigtal bedrijven en organisaties participeert in het congres. Zij verzorgen in totaal zo’n vijftig workshops. De gehele Reehorst in Ede is gereserveerd voor het congres.

De participanten in het Didactiek en ICT Congres zijn bekend. Onder meer Stichting Kennisnet Ict op School is prominent aanwezig, evenals educatieve uitgeverijen, waaronder: Uitgeverij Malmberg (BaO en VO), Uitgeverij Zwijsen, Wolters-Noordhoff en AmbraSoft. Een aantal aanbieders zal workshops verzorgen over de toepassing van digitale schoolborden in de klas. Een selectie uit de overige onderwerpen: online toetsen, werken in een elektronische leeromgeving, inzet van ICT in het onderwijskundige proces, het gebruik van online bronnenbanken… en nog veel meer! Een complete lijst, samen met workshopbeschrijvingen, staat op www.school-computer.nl.

Creemers vs. Creemers
Tijdens deze speciale lustrumeditie van het Didactiek en ICT Congres keert, op veler verzoek, trendwatcher Rob Creemers terug als keynote-spreker. Hij komt ditmaal niet alleen, maar hij neemt zijn broer Marcel mee! Marcel Creemers is onder meer hoogleraar aan de VU en hij zal voor het nodige weerwerk zorgen in een heel bijzondere sessie.

Iedere congresdeelnemer woont de plenaire sessie bij, volgt drie workshops én bezoekt de informatiemarkt. Congresdeelnemers kunnen als altijd vooraf intekenen op de workshops van hun keuze. Op de informatiemarkt staan alle organisaties en bedrijven die ook een workshop geven.

Nascholing
De kosten voor deelname bedragen voor personen die verbonden zijn aan een erkende onderwijsinstelling € 215,- (incl. BTW). Indien meerdere personen van eenzelfde school deelnemen, betalen de tweede en alle volgende deelnemers € 205,- (incl. BTW) per persoon. Deelnemers die de gehele congresdag bijwonen, ontvangen een nascholingscertificaat op naam.

Kortingen
Scholen die geabonneerd zijn op COS, onafhankelijk vaktijdschrift voor eigentijds onderwijs en ict, ontvangen € 15,- korting per deelnemer van de desbetreffende school. Informatie over abonnementen: www.cos-online.nl. Scholen die een eenmalige machtiging afgeven, krijgen een korting van € 10,- per afgegeven machtiging.

Aanmelden via www.school-computer.nl
Aanmelden voor deelname aan het Didactiek en ICT Congres kan eenvoudig via de website
www.school-computer.nl. Ook hebben inmiddels alle scholen een folder met inschrijfformulier ontvangen.

Geen opmerkingen: