woensdag 7 februari 2007

Workshops MeMo en WereldWijs tweede fase

In maart kunnen docenten op drie plaatsen in het land volledig bijgepraat worden over de nieuwe examenprogramma’s voor geschiedenis en aardrijkskunde voor de tweede fase. Tevens krijgen zij gelegenheid de nieuwe edities van MeMo en WereldWijs, de meest gebruikte methodes in de tweede fase, van uitgeverij Malmberg uit te proberen en de bijbehorende ePacks en Presentator te bekijken.

De nieuwe tweede fase gaat in per augustus 2007. Geschiedenis is dan een verplicht profielvak in de maatschappijprofielen. Aardrijkskunde wordt een keuzeprofielvak in de cultuurprofielen en bij het profiel natuur & gezondheid. Het aantal studielasturen verandert en het examenprogramma eveneens. Scholen moeten vanaf augustus 2007 met een nieuwe methode werken die voorbereidt op de nieuwe examenprogramma’s havo in 2009 en vwo in 2010. Uit gesprekken met docenten blijkt echter dat er veel onduidelijkheid bestaat over de nieuwe situatie.

Regionale bijeenkomsten

Uitgeverij Malmberg organiseert daarom regionale bijeenkomsten in Eindhoven (6 mrt), Rotterdam (7 mrt) en Zwolle (19 mrt). Het programma bestaat uit een combinatie van presentaties en praktische workshops. De presentaties worden verzorgd door Arie Wilschut, van het Instituut voor Geschiedenisdidactiek en drs. Pim Beukenkamp, fysisch geograaf, verbonden aan de Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht.

In de workshops maken de docenten kennis met MeMo of WereldWijs en gaan ze zelf aan de slag met een van deze nieuwe edities. Bij Wereldwijs passeren de rubrieken Kaart in beeld (om de kaartvaardigheden te stimuleren), Casequest (activerende opdrachten), Examenhulp en Gis de revue (zie ook www.wereldwijstweedefase.nl). Bij MeMo is er, naast het Tien tijdvakkenoverzicht en de verschillende thema’s, onder andere ruim aandacht voor de gerichte voorbereiding op het centraal examen door middel van examenopdrachten na elk hoofdstuk en Examenhulp (zie voor meer info: www.memotweedefase.nl).

Docenten zijn na het bijwonen van de bijeenkomst helemaal op de hoogte van het nieuwe examenprogramma en de gevolgen voor henzelf, hun leerlingen, de school en de oplossingen die de nieuwe edities van MeMo en Wereldwijs bieden.

ePack
Beide methodes worden desgewenst geleverd met ePack. Dit is een online applicatie, met digitaal leermateriaal, deels ter vervanging, ter verdieping en verbreding. Daarnaast biedt ePack onder meer oefentoetsen en Studiehulp. Studiehulp is een unieke internetbibliotheek, die wordt ondersteund door veel audio- en videomateriaal. De voordelen van ePack: efficiënt leren met een snel resultaat. En dat motiveert.

Voor docenten biedt ePack eveneens veel mogelijkheden, zoals: toegang tot de leerlinglicentie, toetsen en een handleiding (beide in pdf en Word). Daarnaast kunnen docenten gebruikmaken van Presentator. Dit betreft een instructiehulpmiddel, dat te gebruiken is in combinatie met een beamer en een digitaal schoolbord.

Aanmelden
Meer informatie en aanmelden voor een van de regionale bijeenkomsten is mogelijk via www.wereldwijstweedefase.nl en www.memotweedefase.nl. Iedere deelnemer geschiedenis ontvangt tijdens de workshopmiddag het boek ‘Een kleine geschiedenis van bijna alles’ van Bill Bryson en elke deelnemer aardrijkskunde ontvangt het boek’ Wolken, wind en water’ van Reinier van den Berg cadeau. De dag begint om 15.00 uur en wordt om 19.30 uur afgesloten met een borrel. Deelname, inclusief maaltijd en beoordelingsmaterialen, is gratis. Parkeerkosten worden vergoed.

Geen opmerkingen: