dinsdag 27 maart 2007

Herinnering: 4 april podcasting seminar!

Op 4 april vanaf 13.30 zal er te Bunnik een seminar worden gehouden,
met als titel: " Podcasting in het onderwijs".

In dit seminar zullen Bram Elderman en Joachim Levelt laten zien hoe
moderne IT-middelen ingezet kunnen worden in basis en voortgezet onderwijs.
Bijzondere aandacht zal hierbij worden besteed aan podcasting en de toepassing
van iLife. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld zal gedemonstreerd worden
hoe leerlingen een rijke en multimediale leerervaring kunnen hebben.
Het gebruik van iPhoto, iMovie, Garageband en OSX in een klassesituatie
zal worden getoond. Nadruk zal hierbij liggen op gebruik in het Voortgezet Onderwijs,
maar het seminar zal ook toepasselijk zijn voor Basis Onderwijs en MBO.

U kunt zich via een mailadres opgeven.

Geen opmerkingen: