donderdag 29 maart 2007

Introductie CBE Learn

Geachte lezer,

Onderwijsinnovatie succesvol realiseren is een enorme opgave. Er zijn tal van factoren die van invloed zijn, zoals:
  • Het onderwijs verandert maar de organisatieontwikkeling blijft achter.
  • Er is sprake van een methodische spraakverwarring; iedereen heeft zijn eigen oplossingen en strategie
  • Moeizame relaties tussen leerlingen en leerkrachten en management
  • Oude wijn in nieuwe kruiken blijkt niet te werken
Excellente scholen vertonen consistentie en overtuiging in aanpak op alle niveaus. Dat kan slechts wanneer de focus van de relevante actoren op de onderwijsleerprocessen centraal staat.

CBE Consultants is al jaren succesvol in het begeleiden van schoolorganisaties op bestuurlijk en organisatorisch vlak.

Met CBE Learn wordt aan scholen de mix geboden die past bij behoefte en stand van zaken in hun professionele ontwikkeling: de balans tussen onderwijsontwikkeling 'van onderen af' in combinatie met een juiste organisatorische setting, gefacilliteerd door het management en het bestuur.

CBE Learn nodigt lezers uit om deel te nemen aan 3 Masterclasses Excellent Leren. In het onderwijsdebat wordt steeds vaker aandacht gevraagd voor ‘excellent leren’. Excellente leerresultaten worden bevorderd door een integrale benadering van didactiek, vakinhouden en onderwijsorganisatie. Teams van docenten werken samen met leerlingen aan talentontwikkeling. Elk team krijgt meer ruimte - dus meer verantwoordelijkheid - voor de inrichting van het onderwijs en voor de leerresultaten. In drie masterclasses werken we dit concept systematisch en praktisch uit, samen met de deelnemers.

Op bijgaande poster (A3-formaat) vindt u alle relevante informatie.

Hans Pollen CBE Learn

Geen opmerkingen: