maandag 19 maart 2007

Koning Willem 1 College kiest ELO

ROTTERDAM - 19 maart 2007 - Het College van Bestuur van het Koning Willem 1 College in 's-Hertogenbosch heeft besloten om de elektronische leeromgeving
Three Ships N@Tschool! voor al haar leerlingen aan te schaffen. De omgeving zal in de volle breedte ingezet worden ten behoeve van het elektronisch leren en ter ondersteuning van het ontwikkelen van competenties.

'Single point of information'
Doelstelling van het gebruik van Three Ships N@Tschool! is dat de leerling een zogenaamd 'single point of information' krijgt aangeboden. Deze enkelvoudige toegang zal binnenkort gerealiseerd worden door middel van een studentenportaal. Middels dit portaal krijgen de leerlingen leeropdrachten aangeboden via studieroutes en kan er digitaal worden samengewerkt in projecten. Daarnaast kunnen er via de omgeving diagnostische toetsen worden afgenomen waarvan de resultaten worden opgeslagen in een digitaal portfolio. De leerling heeft ook de beschikking over diverse communicatiefaciliteiten en wordt op de hoogte gehouden van de laatste
roosterwijzigingen en het schoolnieuws.

Ondersteuning
Pieter Vorstenbosch, manager Projectbureau Applicatie Expertise Centrum en verantwoordelijk voor de uitrol: "Met al deze technologische maatregelen denken we de lerende en de begeleiders goed te ondersteunen bij het vormgeven van het leerproces. Onze afdelingen zijn nu aan zet om de brede invoering van Three Ships N@Tschool in het leerproces verder teorganiseren. De medewerkers van het projectbureau zijn volledig getraind en staan klaar om betrokkenen hierin te ondersteunen".

Goede aansluiting
"Uiteraard zijn wij zeer content dat het Koning Willem 1 College de beslissing heeft genomen om onze e-learningoplossing voor al haar leerlingen in te zetten. Een dergelijke beslissing wordt niet zomaar door een College van Bestuur genomen. Het is voor ons dan ook wederom een bevestiging dat Three Ships een gewaardeerde partij is en dat onze producten goed aansluitenop het hedendaagse onderwijs", aldus Wiel van de Berg, algemeen directeur van Three Ships.

Three ShipsThree Ships is opgericht in 1996 en heeft momenteel 40 medewerkers in dienst. Het bedrijf richt zich sinds 2000 met de elektronische leeromgeving Three Ships N@Tschool! op de e-learningmarkt. De volledig op Microsoft technologie gebaseerde leeromgeving wordt bij meer dan 130 instellingen in het onderwijs (HO/BVE/VO), overheid en bedrijfsleven ingezet om hetelektronisch leren te faciliteren. Three Ships is marktleider in het BVE-onderwijs en heeft meer dan 500.000 licenties uitstaan bij haar Nederlandse en Belgische klanten.

Geen opmerkingen: