maandag 23 april 2007

Waarom games in het basisonderwijs

Onlangs heb ik een interview geschreven in COS. Dat ging over de ontwikkeling van educatieve games binnen het onderwijs. Op de website van de Hanzehogeschool is daar nu verslag van gedaan.

Bron: www.hanze.nl

De Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen wil zich profileren in het ontwikkelen en gebruiken van innovatieve ICT-toepassingen in het onderwijs. Een van de innovaties die momenteel in opkomst is het gebruik van games in het onderwijs. Zie voor een overzicht bv. de Wiki “Games2learn”. Zijn games tot nu toe vooral ontwikkeld voor de thuismarkt, de laatste tijd is er steeds meer oog voor de educatieve aspecten van games. Als we in staat zouden zijn om leerstof op een game-achtige manier over te dragen dan kunnen we grote didactische winst boeken. Immers als we “leren” tot een “spannend avontuur” maken, waar kinderen worden uitgedaagd acties te ondernemen en oplossingen te bedenken voor problemen waarmee ze in een game geconfronteerd worden, dan kun je verwachten dat de probleemoplossende competenties van kinderen (individueel of in groepsverband, bij een multiplayer game) aanzienlijk zullen toenemen. Weinig onderwijsactiviteiten zijn zo goed in staat om de betrokkenheid van kinderen te vergroten als met gaming.

De uitdaging is nu om zelf zo’n educatieve game te maken. Dat is geen eenvoudige zaak. Voor het ontwerpen van een commerciĆ«le game is een heel team van ontwerpers en programmeurs vaak jaren bezig! Wij hebben daarom samenwerking gezocht met de opleiding Informatica aan het Instituut voor ICT binnen de Hanzehogeschool Groningen. In de “vrije keuzeruimte” in de eindfase van de opleiding hebben we studenten van de Pabo en de ICT-opleiding samengebracht in een projectgroep om gezamenlijk, gebruik makend van elkaars expertise, een educatieve game voor het basisonderwijs te ontwikkelen.

2 opmerkingen:

Kaj Rietberg zei

Goed dat ze dit gaan doen. Hopelijk wordt het ook echt een onderdeel van de pabo. Ik vind dat ze bij de pabo's veel meer aandacht moeten schenken aan ict in het onderwijs.

De basissschool is wel het begin van kinderen hun school tijd en beroepsleven. Willen we niet achter blijven of juist een voorsprong opbouwen dan moeten we in het basisonderwijs beginnen.

Marieke van Osch zei

Uiteraard heeft de Kennisrotonde hier ook weer vraagstukken over gekregen. We zijn nu alles op een rij aan het zetten in de KennisWiki, zie de wiki over gaming: http://kennisnet.wikia.com/kennisrotonde/wiki/Educatieve_games (nog in ontwikkeling).