donderdag 19 april 2007

Winnaars bekend van de Veilig Internet Schoolprijs 2007

Elk jaar reikt stichting De Kinderconsument de Veilig Internet Schoolprijzen uit. De prijzen gaan naar een initiatieven door basis- en voortgezet onderwijs. Vorig jaar vielen de initiatieven door de Bredase Laurentiusschool en de Waldheim Mavo te Baarn in de prijzen. Dit jaar worden de prijzen toegekend aan:
  • Jordi Coumans, 12 jaar
  • Gemeentelijke Scholengemeenschap te Schagen
Jordi: een eigen anti cyberpest site
De twaalfjarige Jordi Coumans heeft een eigen anti cyberpest website gemaakt. Hij weet hoe het is om via internet (in zijn geval msn) gepest te worden. “Dat vind ik echt laf”, vertelt hij. “Je moet iemand gewoon recht in zijn gezicht zeggen dat je hem niet aardig vindt, in plaats van dat je hem op msn een sukkel of een dikzak noemt.”

De Kinderconsument waardeert Jordi’s initiatief zeer: ‘“Jordi is het gelukt om een moeilijke situatie een positieve draai te geven. Hij heeft een eigen site van gemaakt waarop hij kinderen en volwassenen alles vertelt over cyberpesten. De Kinderconsument is trots op hem en zijn school!”

GSg Schagen: sámen veilig schoolbeleid
De scholengemeenschap GSg Schagen is een middelbare school met 4 locaties en 3000 leerlingen, met diverse onderwijsniveaus. Ouders, leerkrachten en leerlingen kregen alle kans om mee te denken en te praten over het nieuwe veilig schoolbeleid. Inclusief het omgaan met mobieltjes. “De leerlingen bleken goed te weten wat hun verantwoordelijkheid is. ‘We weten best wanneer iets wel of niet kan’, hadden ze gezegd. En daarbij vonden ze dat verkeerd gedrag gestraft moet worden. Ze waren het er allemaal over eens dat er een protocol moest komen”, vertelt Marjoke Laan van de GSg Schagen.

Middenin de discussie waarin scholen het soms voor onmogelijk achten om gsm beleid te voeren is GSg Schagen aan de slag gegaan: ‘“GSg Schagen heeft laten zien dat gezamenlijk veilig internet beleid mógelijk is. Leerlingen, leerkrachten en ouders hebben kunnen mee praten. Volgens De Kinderconsument geldt GSg Schagen als een schoolvoorbeeld van hoe het kan, en hoe het moet.”

Geen opmerkingen: