donderdag 26 april 2007

Winst 88 procent gestegen bij Apple in 2e Q 2007

Bunnik, 25 april 2007 – Apple maakt vandaag de resultaten bekend voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2007, dat werd afgesloten op 31 maart 2007. De nettokwartaalwinst bedroeg USD 770 miljoen, ofwel USD 0,87 per aandeel, bij een omzet van USD 5,26 miljard. In hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar werd een omzet geboekt van USD 4,36 miljard, en een nettokwartaalwinst van USD 410 miljoen, ofwel USD 0,47 per aandeel. De brutomarge bedroeg het afgelopen kwartaal 35,1 procent, vergeleken met 29,8 procent in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. De internationale verkopen vertegenwoordigden in het afgelopen kwartaal 43 procent van de totale omzet.

Apple heeft in het afgelopen kwartaal 1.517.000 Macintosh computers en 10.549.000 iPods verkocht, wat een stijging betekent van 36 procent in de verkoop van computers en een stijging van 24 procent in de verkoop van iPods ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar.

"Het marktaandeel van de Mac zit duidelijk in de lift. De verkoop is met 36 procent gestegen. Dat is meer dan drie keer zoveel als de gemiddelde groei binnen onze bedrijfstak", aldus Steve Jobs, CEO van Apple. "We kijken erg uit naar de lancering van de iPhone, eind juni. Verder werken we hard aan een aantal andere geweldige, nieuwe producten."

"We zijn erg blij dat we de resultaten van het meest winstgevende tweede kwartaal in onze geschiedenis bekend kunnen maken", zegt Peter Oppenheimer, CFO van Apple. "Voor het derde kwartaal van het boekjaar 2007 verwachten we een omzet van circa USD 5,1 miljard en een winst per aandeel van circa USD 0,66."

De conference call waarin de financiële resultaten voor het tweede kwartaal van 2007 worden besproken, zal worden gestreamd met behulp van QuickTime, de op standaarden gebaseerde technologie van Apple voor de streaming van live en opgenomen beeld en geluid. De webuitzending kan vanaf 25 april 2007 worden beluisterd op www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq207. Zowel Mac- als Windows-gebruikers kunnen de QuickTime Player die nodig is om de uitzending te volgen, gratis downloaden vanaf www.apple.com/nl/quicktime.

Dit persbericht bevat prognoses over de toekomstige omzet en winst per aandeel van Apple. Deze prognoses zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, en de feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken. Enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten zijn onder meer: een mogelijke rechtszaak en eventuele handhavingsmaatregelen van de overheid die voort kunnen vloeien uit de zaken die door de speciale commissie van de raad van bestuur zijn onderzocht en de herziening van de geconsolideerde financiële resultaten van Apple; ongunstige uitkomsten van gerechtelijke stappen; het effect dat economische factoren en concurrentiefactoren en de reactie hierop van Apple kunnen hebben op het aankoopgedrag van bedrijven en consumenten met betrekking tot de door Apple geleverde producten; oorlogen, terrorisme, problemen op het gebied van de volksgezondheid en andere omstandigheden die de bevoorrading, de aflevering of de vraag naar producten zouden kunnen ontwrichten; de voortdurende concurrentiedruk in de computermarkt; de voortdurende beschikbaarheid (onder acceptabele voorwaarden) van bepaalde onderdelen en diensten die van essentieel belang zijn voor de zakelijke activiteiten van Apple en die momenteel worden verkregen via een enkele of een beperkt aantal bronnen; de mate waarin Apple erin slaagt tijdig nieuwe programma's, producten en succesvolle technologische innovaties op de markt te brengen; het effect dat problemen met de productkwaliteit kan hebben op de verkopen en de bedrijfswinst van Apple; het voorraadrisico dat verband houdt met de noodzaak voor Apple om productcomponenten te bestellen of te reserveren voordat klanten hun bestelling plaatsen; het effect dat de afhankelijkheid van Apple van de fabricageactiviteiten en logistieke diensten van onafhankelijke leveranciers kan hebben op de kwaliteit, kwantiteit of kosten van de door Apple geproduceerde producten of geleverde diensten; de afhankelijkheid van Apple van de leveranciers en andere resellers van Apple producten; de afhankelijkheid van Apple van de beschikbaarheid van digitaal materiaal van onafhankelijke leveranciers; het mogelijke effect van een eventuele constatering dat Apple inbreuk heeft gemaakt op de intellectueeleigendomsrechten van derden; en risico's die verband houden met de verkoop van Apple producten via de detailhandel, zoals de kosten van investeringen, onzekerheid met betrekking tot de acceptatie van deze verkoopwijze door de klant en de mogelijke invloed op bestaande relaties met resellers. Meer informatie over factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten is te vinden in de openbare stukken van Apple die zijn gedeponeerd bij de SEC, waaronder Apple's Form 10-K voor het boekjaar dat werd afgesloten op 30 september 2006, Apple's Form 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op 30 december 2006 en Apple's Form 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op 31 maart 2007, dat eveneens zal worden gedeponeerd bij de SEC. Apple is niet verplicht om de prognoses of gegevens bij te werken, die geldig zijn vanaf de datum waarop deze zijn verstrekt.

Apple gaf in de jaren '70 het startschot voor de personalcomputerrevolutie met de Apple II en vond in de jaren '80 de personal computer opnieuw uit met de Macintosh. Tegenwoordig loopt Apple op innovatiegebied nog steeds voorop met zijn bekroonde computers, het besturingssysteem OS X, het iLife-programmapakket en de professionele programma's. Apple speelt bovendien een toonaangevende rol in de digitalemuziekrevolutie dankzij zijn draagbare iPod-muziek- en -videospelers, en de internetwinkel iTunes Store. Daarnaast zal Apple dit jaar de mobieletelefoonmarkt betreden met de iPhone.

Geen opmerkingen: