dinsdag 8 mei 2007

Gratis schoolboeken breekijzer voor digitale leermiddelen

Op 9 mei a.s. organiseert Kennisnet Ict op school in Studio Dudok in Den Haag een Di-beter over ‘leermiddelen en ict’. Het debat begint om 16.00 uur en duurt tot 17.30 uur. Na iedere stelling kunnen de deelnemers stemmen. Daarna kunt u napraten met de ‘tafelgasten’.

In het voortgezet onderwijs gaan scholen aankomend of het daarop volgend schooljaar de schoolboeken zelf aanschaffen. In het basisonderwijs is dat al langer het geval. De vergoeding van de schoolboekenkosten loopt via lumpsumfinanciering die door de overheid aan scholen wordt overgemaakt.

De politiek beoogt met deze maatregel de totale kosten van schoolboeken terug te dringen. Voor ouders van VO-scholieren betekent het een lastenverlichting. Maar heeft deze maatregel nog andere effecten? Kiezen scholen hierdoor bijvoorbeeld in plaats van papieren leermiddelen vaker digitale leermiddelen?

Met als hoofdgast Sjoerd Slagter voorzitter van de VO-raad, vindt woensdag in Studio Dudok een Di-beter (debat over digitaal verbeteren) plaats. Aan de hand van stellingen debatteren vertegenwoordigers van onderwijs, politiek en andere betrokken organisaties over leermiddelen en ict. Wat zijn de ervaringen met digitale leermiddelen tot nu toe en wat zijn de toekomstverwachtingen?

Meer informatie via: www.ictopschool.net/snel/di-beter

Geen opmerkingen: