donderdag 10 mei 2007

Stichting De Kinderconsument reikt boek over cyberpesten uit in 2e Kamer

Op 16 mei aanstaande zal het nieuwe boek van Stichting De Kinderconsument in het gebouw van de 2e Kamer aan drie Kamerleden worden uitgereikt. Het boek heeft als thema Cyberpesten en als titel: Pesten Is Laf (cyberpesten is laffer).

De uitreiking gebeurt door Bamber Delver en Liesbeth Hop (de auteurs en beiden werkzaam bij De Kinderconsument) en vindt plaats in het gebouw van de 2e Kamer. De uitreiking gebeurt aan Mw. Arda Gerkens (SP), Dhr. Joop Atsma (CDA) en Margot Kraneveldt (PvdA). Na de uitreiking vindt er een ronde tafelgesprek plaats over het thema waaraan vertegenwoordigers uit onderwijs, ouderverenigingen, bedrijfsleven en hulpverlening deelnemen. Het boek wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning door Oracle en UPC. Al eerder sponsorde UPC een ander boek van Kinderconsument. t.w. Vet Veilig Internet.

4:10 kinderen
Centraal in het boek en in het gesprek staat de vraag wie welke verantwoordelijkheid op zich kan nemen om het (cyber)pesten zoveel mogelijk te stoppen. Dat cyberpesten (of digitaal) pesten een wijd verbreid probleem is bewijzen diverse onderzoeken. Gemiddeld 4:10 leerlingen uit basis- en voortgezet onderwijs geeft aan dat dit in de eigen klas voorkomt (Bron: onderzoek politie i.s.m. GGD Limburg). Ouders zelf blijken te optimistisch te zijn over (cyber)pestgedrag van hun kind. Slechts 4% van de ouders denkt dat hun eigen kind zich aan cyberpesten schuldig maakt, terwijl 12% van de tieners aangeeft zelf wel eens op deze wijze te pesten (onderzoek door Sociaal Cultureel Plan Bureau). Ook incidenten met mobieltjes wijzen uit hoe nieuwe technieken worden misbruikt om een andere leerling het leven zuur te maken.

Boek: daders en slachtoffers
Het boek laat (ouders van) daders en slachtoffers aan het woord, maar geeft in een viertal hoofdstukken aan welke verantwoordelijkheden achtereenvolgens ouders, onderwijs, overheid en bedrijfsleven kunnen nemen. Doel van het boek en gesprek is om de schijnbaar vicieuze cirkel van pesten te doorbreken door verantwoordelijkheden te benoemen en te nemen.

Website
Met het verschijnen van het boek wordt ook de gelijknamige www.pestenislaf.nl vanaf 16 mei a.s. heropend. Het ronde tafelgesprek laat diverse partijen aan het woord zoals: GGD, politie, bedrijfsleven, onderwijs, vertrouwensinspectie, ouderverenigingen en maatschappelijke organisaties. Er wordt o.a. deelgenomen door organisaties zoals stichting Stop Het Pesten, NKO, UPC, Oracle, NS, ICTU, GGD Alkmaar, PPSI, theatergroep De Steeg, J/M en de jongerenorganisatie Perspectief. Ook nemen twee jongeren deel die een eigen anti cyberpest website hebben gemaakt, en ouders wiens kind zelf wordt/werd gepest.

Boek-informatie
Het boek is voor de pers per pdf of in gedrukte vorm te verkrijgen vanaf 16 mei. Aan te vragen via: pestenislaf@kinderconsument.nl. Aanvragen voor interviews lopen via het kantoor van Kinderconsument, tel. 072 520 15 40. Journalisten die aanwezig willen zijn bij de uitreiking en ronde tafelgesprek kunnen zich inschrijven via hetzelfde emailadres. Vanwege de beveiliging van de 2e Kamer stelt Kinderconsument de aanwezigheidslijst samen en zijn journalisten verplicht hun i.d. te laten zien bij de ingang. U krijgt bericht van deelname. Het boek ligt in week 21 in de boekwinkel maar is vanaf 16 mei reeds te bestellen via de bijbehorende website www.pestenislaf.nl

* Gegevens boek
Titel: Pesten Is laf. Cyberpesten is laffer
Auteurs: Bamber Delver & Liesbeth Hop
Isbn: 978 809076 4 5
Prijs: € 17,50

Uitgeverij: Vives Media

Informatie: www.pestenislaf.nl

Stichting De Kinderconsument komt op voor kinderen in het multi media tijdperk en is als zelfstandige stichting opgericht in 2001, nadat het als project deel uitmaakte van Jantje Beton.

Geen opmerkingen: