woensdag 9 mei 2007

Uniek Suske en Wiske-album over veilig internetten

Peter Vanvelthoven, Belgisch minister van Werk en Informatisering, heeft op dinsdag 8 mei 2007 het eerste exemplaar van een unieke uitgave van Suske en Wiske over veilig internetten uitgereikt aan leerlingen van basisschool Visser ’t Hooft in Amsterdam. In ‘Suske en Wiske en de Sinistere Site’ komt Wiske door onvoorzichtig om te springen met het internet in de problemen. Alle basisscholen en onderbouwvestigingen van voortgezet onderwijsscholen krijgen deze week drie albums toegestuurd. Ouders en scholen kunnen tot 15 juni 2007 voor 1 euro per uitgave extra exemplaren van dit unieke stripboek bestellen via www.desinisteresite.nl.

Kennisnet Ict op school heeft het initiatief voor deze eenmalige actie genomen om kinderen op een leuke manier tips te geven waarmee zij zich kunnen wapenen tegen de risico’s van het internet.

Risico’s internet
30 tot 35 % van de jongeren van 11 tot en met 15 jaar zegt zich minstens één keer per maand, beledigd, grof behandeld of lastig gevallen te voelen op internet, 37 % van de kinderen uit groep 7 voelt zich niet veilig op internet. 3,8 % van de leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs en van de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs zijn obsessief met internet bezig. Dit zijn in totaal ongeveer 30.000 leerlingen. Zij hebben moeite hun internetgebruik onder controle te houden en gebruiken internet als manier om met problemen om te gaan. Zij besteden veel meer tijd aan internet dan andere kinderen van hun leeftijd (24,1 uur versus 10,5 uur per week). Dit blijkt uit de monitor Internet en Jongeren (IVO, 2006).

Ronald van Rooden, directeur belangenbehartiging van Kennisnet Ict op school geeft aan dat het album bedoeld is om kinderen op een andere en speelse manier tips te geven over veilig internetten. “Kennisnet Ict op school ondersteunt het onderwijs op het gebied van ict. Internet is interessant en kan goed in het onderwijs worden ingezet. Toch is het erg van belang dat kinderen weten hoe zij hier veilig mee kunnen omgaan. Via veilig.kennisnet.nl geven wij tips over bijvoorbeeld veilig chatten, het beschermen van je computer en privacy.”

Belgische scholen
Vorig jaar is het album op alle Belgische scholen verspreid. Er werden zo’n 200.000 albums verdeeld naar alle leerlingen van 12 jaar. Vanvelthoven: “We wilden kinderen veiliger leren surfen en chatten. Om kinderen, ouders en leerkrachten een helpende hand te reiken, heb ik door Studio Vandersteen een Suske en Wiske album laten tekenen. Het album heeft de titel ‘De sinistere site’ meegekregen en bevat naast een spannend verhaal van 26 bladzijden ook een hele reeks tips en hints over hoe kinderen veiliger kunnen surfen en chatten. Door gebruik te maken van een bekende strip kunnen we veel gezinnen en lezers bereiken. In tegenstelling tot een folder, verdwijnt een Suske en Wiske-album niet snel in de vuilnisbak en kun je de tips steeds opnieuw herlezen.”

Leerlingen van basisschool Visser ’t Hooft uit Amsterdam waren erg enthousiast over de Suske en Wiske. Arjan uit groep 7 zei: "“Ik heb veel van deze Suske en Wiske geleerd. Je moet bijvoorbeeld niet zomaar je wachtwoord geven.” “Ik vind het een heel spannend verhaal”, voegde Sienna uit groep 8 eraan toe. “Het is een waarschuwing dat je nooit zomaar iets moet accepteren. Je moet het altijd eerst vragen aan je ouders".”

Geen opmerkingen: