maandag 18 juni 2007

ICT Beheer en Techniek Congres op donderdag 15 november 2007

Het School & Computer ICT Beheer en Techniek Congres vindt plaats op donderdag 15 november in het Nieuwegeins Business Center. Het congres - met beurs - biedt dit jaar veel onderwerpen op het raakvlak van ICT en facilitair management.

Het ICT Beheer en Techniek Congres richt zich – inmiddels bijna traditiegetrouw – op het beheer en de techniek van ICT in de ruimste zin. Echter, als het gaat om het besturen van scholen, zien we dat ICT en facilitair management steeds meer naar elkaar toegroeien. Het ICT Beheer en Techniek Congres haakt in op deze ontwikkeling. In samenwerking met Schoolfacilities biedt ESS op 15 november een informatief congresprogramma met veel onderwerpen op het raakvlak van ICT en facilitair management.

Voor PO, VO én BVE
Het ICT Beheer en Techniek Congres laat ontwikkelingen, producten en diensten zien, die belangrijk zijn voor élke onderwijsinstelling. Dit jaar ook voor de BVE-sector! Denk aan beveiliging van data, personen en gebouwen. Maar ook aan afrekensystemen, netwerken, dataopslag, printfaciliteiten, roostersoftware, absentieregistratie, digitale schoolborden, opleidingen, hardware, outsourcing, servers en netwerken.

Programma
Het congres begint met een plenaire opening voor alle deelnemers. ESS zal daarvoor, samen met Schoolfacilities, een spraakmakende spreker contracteren.
Aansluitend krijgen deelnemers de gelegenheid om maximaal drie product-/dienstsessies en contentsessies te volgen. De product- of dienstsessies worden verzorgd door een deskundige medewerker van een bedrijf of organisatie. Een contentsessie behandelt een belangrijk, actueel, of interessant onderwerp. Voor de contentsessies nodigen ESS en Schoolfacilities organisaties uit die een inhoudelijk sterke en onafhankelijke presentatie kunnen geven. De sessies kunnen van tevoren worden gekozen, via de website www.school-computer.nl.
Daarnaast zijn op de beursvloer bedrijven en organisaties aanwezig met producten en diensten die aansluiten bij het congresthema.

Voor wie?
Het ICT Beheer en Techniek Congres is interessant voor iedereen die beslissingen moet nemen ten aanzien van ICT-investeringen. Leden van schoolbesturen, schoolleiders, facilitair managers en (bovenschoolse) ICT’ers en systeembeheerders uit de BVE, het PO en VO zijn van harte welkom. De juiste aanschaf en een slimme strategie kunnen leiden tot aanzienlijke besparingen!

Kosten voor deelname
De kosten voor deelname aan het ICT Beheer en Techniek Congres bedragen voor onderwijsinstellingen en besturen € 225,- (incl. BTW) per aangemelde persoon. De tweede en volgende personen die tegelijkertijd worden aangemeld, betalen € 215,-.
Personen die niet verbonden zijn aan een onderwijsinstelling of bestuur, betalen € 325,- exclusief BTW.

Kortingen
COS-abonnees ontvangen een korting van € 25,- per betaald abonnement. Nog geen abonnee? Kijk dan op www.cos-online.nl.
Personen die zich voor 15 augustus inschrijven, ontvangen € 10,- vroegboekkorting per persoon. Inschrijven is nu al mogelijk via www.school-computer.nl.

Folder
In de eerste helft van september ontvangen alle onderwijsinstellingen een folder met inschrijfformulier voor het ICT Beheer en Techniek Congres. De folder wordt meegestuurd met het vaktijdschrift COS, dat in september gratis verspreid wordt.
Alle besturen krijgen, eveneens in de eerste helft van september, een folder voor het congres toegestuurd.
Het vakblad Schoolfacilities stuurt een folder mee met het oktobernummer dat in de eerste helft van oktober naar abonnees wordt verstuurd.

www.school-computer.nl
In de komende maanden wordt de website www.school-computer.nl steeds verder uitgebreid. De namen van de bedrijven en organisaties die een product-/dienstsessie of contentsessie verzorgen en op de beurs staan, zullen worden toegevoegd. Ook worden de sessie-inhouden op de site geplaatst.

Geen opmerkingen: