woensdag 27 juni 2007

Krottenwijkbewoners voor onderbouw VO leerlingen

Steeds meer mensen trekken van het platteland naar de stad. Er komen iedere dag 170.000 stedelingen in de wereld bij. De nieuwelingen komen bijna vanzelf in zelfgemaakte krotten in de buitenwijken van de stad terecht. Wereldwijd wonen ongeveer 900 miljoen mensen in sloppenwijken, waarvan 250 miljoen in Zuid-Aziƫ. In Afrika ten zuiden van de Sahara leeft naar schatting 70% van de stedelijke bevolking in krottenwijken. In Latijns Amerika is dat 30%.

Armoede en werkloosheid kenmerken het leven in een krottenwijk. Er is meestal geen toegang tot veilig drinkwater. Naast ziekten ontstaan er allerlei sociale problemen en wantoestanden. Je kunt rustig stellen dat in een krottenwijk bijna alle problemen zich opstapelen waar de millenniumdoelen over gaan.

In het zevende millenniumdoel uit de Millenniumverklaring staat onder meer:

"Voor 2020 moeten de leefomstandigheden van tenminste 100 miljoen bewoners van krottenwijken aanzienlijk zijn verbeterd".

Gaan de landen dit doel op tijd halen?

Met behulp van 'PerJaar Beter' controleren leerlingen uit de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs of dat zo is, of we op de goede weg zijn, of we de gestelde millenniumdoelen ook gaan halen.

Leerlingen doen dat aan de hand van de volgende deelvragen:

* Wat is het doel?
* Wat was de situatie in 1990?
* En de situatie nu?
* Gaan we het doel in 2015 halen?

We volgen de ontwikkelingen in vier landen: Bolivia, India, Marokko en Oeganda. De vier landen zijn niet gekozen omdat ze vergelijkbaar zijn, integendeel. Ze zijn heel verschillend, liggen in drie verschillende continenten en kennen vier heel verschillende culturen. Samen geven ze wel een goed beeld van de problemen rond de millenniumdoelen.

Kijk voor meer informatie op http://www.cmo.nl/pjb/pdf/pjb-krottenwijken.pdf

Eerder zijn in de PerJaarBeter-reeks verschenen:

Editie 1: Onderwijs
Editie 2: Armoede
Editie 3: Water
Editie 4: Kindersterfte
Editie 5: Eerlijke Handel

Geen opmerkingen: