zaterdag 11 augustus 2007

Edupoort en Eduroute slaan handen ineen op het gebied van digitale ontsluiting

Onderstaand persbericht ontving ik van Edupoort en Eduroute:

Educatieve uitgeverijen en distributeurs ook samen in uitlevering van digitaal lesmateriaal

Stichting Eduroute is een initiatief van de grotere educatieve distributeurs. Doelstelling van Eduroute is elke leerling in het Voortgezet Onderwijs en het MBO overzicht te bieden van het bestelde digitale leermiddelen en vervolgens rechtstreeks individuele toegang te geven tot deze leermiddelen.

Edupoort is een stichting waarin de grotere educatieve uitgeverijen zijn vertegenwoordigd. Stichting EduPoort heeft als doel de verscheidenheid aan inlogprocedures te bundelen in één centrale toegangspoort met om op die manier de toegang tot digitale leermiddelen te vereenvoudigen.

Eduroute en Edupoort hebben besloten om beide initiatieven op elkaar aan te sluiten. Met het aangaan van de samenwerking wordt het mogelijk dat leerlingen, studenten en docenten met ingang van komend schooljaar met één wachtwoord en gebruikersnaam toegang krijgen tot alle digitale content van de aangesloten uitgeverijen. Al met ingang van het komende schooljaar wordt een groot deel van het online leermateriaal zo ter beschikking gesteld.

Door single log-on wordt een belangrijke stap gezet in de ontsluiting van digitale leermiddelen in het Nederlandse onderwijs. Om de single log-on te realiseren speelt authenticatie van de gebruikers van de content een cruciale rol. Beide partijen zijn de samenwerking aangegaan om het gebruiksgemak ten aanzien van authenticatie te vergroten. Daartoe is een federatieve koppeling van de systemen van beide partijen tot stand gebracht.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.edupoort.nl of www.eduroute.nl.

Geen opmerkingen: