woensdag 22 augustus 2007

Stichting Dag van Respect organiseert congres voor leerkrachten

Aftrap lestraject over respectvol omgaan met elkaar, ons milieu en onze samenleving

AMSTERDAM- Op 26 september organiseert de Stichting Dag van Respect tussen 13:30 uur en 17:00 uur in het congrescentrum in Amstelveen, een congres voor leerkrachten van de groepen 7 & 8 van het basisonderwijs, over respect voor elkaar, voor natuur, en milieu en voor de samenleving. Dit congres is de aftrap van een lestraject voor de groepen 7 en 8 van de basisschool, dat zal uitmonden in de Dag van Respect op 15 november 2007.

Op die dag geven meer dan 300 Betrokken Nederlanders (BN’rs) een gastles over respect.

Tijdens het leerkrachtencongres, dat onder leiding staat van Ruben Maes, gaat Marc Lammers, coach van het Nederland dameshockey team, in op zijn ervaringen met respect in de sport en teambuilding en vertelt Ahmed Marcouch over zijn manier van omgaan met respect in het kader van veiligheid en onderwijs.

In diverse workshops wordt vervolgens aandacht besteed aan het lespakket 2007 en kunnen leerkrachten inspiratie opdoen voor hun eigen lessen. Zo kunnen leerkrachten een workshop bijwonen van Rabbijn Awraham Soetendorp, geeft het Nederlands Debat Instituut handvatten om kinderen met elkaar in debat te laten gaan, is er een creatieve theater workshop en vertelt Keesie, een internationaal jongeren communicatie- en adviesbureau over communiceren met jongeren van de 21e eeuw.

Het lespakket zal samen met de nieuwe website op deze middag worden gepresenteerd door de Juniorenraad van Stichting Dag van Respect. De Juniorenraad is samengesteld uit leerlingen van de groepen 7 en 8 en het voortgezet onderwijs en vormt een belangrijk adviesorgaan van de Stichting.

Leerkrachten kunnen zich kosteloos aanmelden vóór 10 september via info@dagvanrespect.nl. Er is plaats voor maximaal 300 deelnemers.

Dit leerkrachtencongres wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Amstelveen en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van het Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen.

Geen opmerkingen: