donderdag 27 september 2007

Internationale onderwijsinnovatie centraal op SchoolDesk Conferentie 2007

Ittervoort - ,,De mogelijkheiden van IT worden door het onderwijs vaak nog onvoldoende benut”, stelt Professor Dr. John Gerrichhauzen van de Open Universiteit. ,,Dat is zonde, want IT, mits professioneel ingezet, heeft voor het onderwijs een grote meerwaarde. Wel zal hierdoor het beroep van de leerkracht aanzienlijk veranderen.” Professor Gerrichhauzen, met een leerstoel voor professionalisering van het onderwijs, is één van de sprekers tijdens de SchoolDesk Conference 2007 Samen Werken op 11 oktober in Living Tomorrow in Amsterdam.

Volgens Gerrichhauzen biedt IT veel handvatten om de 'nieuwe behoeftes' in het onderwijs aan te pakken. Deze behoeftes worden gekenmerkt door nieuwe ontwikkelingen en inzichten, zowel wat betreft de onderwijsbehoefte als de rol van de leerkracht. Zo is ongeveer één op de tien leerlingen in het voortgezet onderwijs functioneel analfabeet, heeft een even groot percentage van de leerkrachten last van een burn-out en kent Nederland jaarlijks zo'n 60.000 drop outs. Daarnaast is sprake van een stagnatie in de stijging van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en is er sprake van een toename van het aantal motivatieproblemen, om maar eens een paar zaken te noemen. De professor van het Ruud de Moor Centrum, onderdeel van de OU, zal zijn visie op de professionalisering van het onderwijs via ICT en Human Resource Management (HRM) toelichten tijdens de komende SchoolDesk Conference.

Een andere gastspreker is Lothar Balhorn (D), die de bezoekers van de conferentie zal inleiden in de wereld van Blended Learning (een combinatie van leren met en zonder ICT). De heer Balhorn is directeur van het Deutsch-Niederländisches Kompetenzzentrum in Krefeld en initiatiefnemer tot het internationale project 'Blended Learning'. Lothar Balhorn vertelt uitvoerig over zijn project, de uitdagingen, de obstakels en de mogelijkheden voor het onderwijs van morgen, zoals hij die ziet.

Daarnaast zal Ruud Dullens, grondlegger van SchoolDesk en Projectleider M&ICT, tijdens de conferentie spreken over de verrassende pedagogisch-didactische waarde van virtual games. Ook te gast is Saranna Maureau, lid van de stuurgroep BoA (Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam). Zij geeft haar visie over de rol van hoogwaardige glasvezelinfrastructuren in relatie tot onderwijsvernieuwingen.

Tenslotte zal de SICI, de Europese koepelorganisatie voor onderwijs-inspecties, haar licht schijnen op internationale onderwijsvernieuwingen. We mogen een bijdrage verwachten van Ferry de Rijcke, coordinerend inspecteur bij de Onderwijsinspectie en Voorzitter van de SICI), bijgestaan door Paul Schatteman (B), verbonden aan het Directoraat-Generaal van het Vlaams Onderwijs, en Secretaris Generaal van de SICI, de Europese koepelorganisatie voor onderwijs-inspecties.

De SchoolDesk Conference 2007 bestaat zoals altijd uit een besloten deel voor SchoolDesk-scholen, waarbij kennis en ervaring over de implementatie van ICT in het onderwijs wordt uitgewisseld. Het middagprogramma, dat om 13.30 uur begint, is toegankelijk voor professionals uit het onderwijs. Inschrijven is mogelijk via de website www.schooldesk.nl.

Geen opmerkingen: