donderdag 27 september 2007

Leerlingen aan de slag met de millenniumdoelen

Moederzorg en moedersterfte
Elk jaar worden meer dan 132 miljoen kinderen in de wereld geboren. Niet alle geboortes gaan goed. Soms komt het kind bij de geboorte te overlijden en bij een op de 250 geboortes komt de moeder te overlijden. We spreken in het laatste geval van moedersterfte. Maar ook als de moeder overlijdt tijdens haar zwangerschap of ten gevolge van een miskraam of een abortus noemen we dat moedersterfte. Jaarlijks overlijdt meer dan een half miljoen vrouwen, of anders gezegd: elke minuut gaat er ergens op de wereld een vrouw dood ten gevolge van een zwangerschap.

Eigenlijk zou er bij iedere bevalling een dokter of vroedvrouw aanwezig moeten zijn. Maar bij de helft van alle geboortes wereldwijd is geen getraind medisch personeel aanwezig. Als er dan iets mis gaat, komt medische hulp vaak te laat of helemaal niet. In Latijns Amerika waar in meer dan 80% een dokter bij een bevalling aanwezig is, is de moedersterfte veel lager dan in Afrika waar in maar 40% van alle bevallingen medische hulp aanwezig is.

De doelstelling is dan ook:

• De moedersterfte moet in 2015 met driekwart zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.

De doelstelling van de VN is ambitieus: een terugdringen met maar liefst 75%. Die ambitieuze doelstelling is ook noodzaak. Moedersterfte is doodsoorzaak nummer één voor vrouwen in ontwikkelingslanden. De bijbehorende prestatie-indicatoren zijn simpel te meten: hoeveel vrouwen sterven er tijdens een zwangerschap of een geboorte? En bij hoeveel geboortes is er dokter of vroedvrouw aanwezig?

Met behulp van 'PerJaar Beter' controleren leerlingen uit de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs of we op de goede weg zijn, of we het gestelde millenniumdoel ook gaan halen. Leerlingen doen dat aan de hand van de volgende deelvragen:

* Wat is het doel?
* Wat was de situatie in 1990?
* En de situatie nu?
* Gaan we het doel in 2015 halen?

We volgen de ontwikkelingen in vier landen: Bolivia, India, Marokko en Oeganda. De vier landen zijn niet gekozen omdat ze vergelijkbaar zijn, integendeel. Ze zijn heel verschillend, liggen in drie verschillende continenten en kennen vier heel verschillende culturen. Samen geven ze wel een goed beeld van de problemen rond de millenniumdoelen.

Kijk voor meer informatie op http://www.cmo.nl/pjb/pdf/pjb-moederzorg.pdf

Eerder zijn in de PerJaarBeter-reeks verschenen:

Editie 1: Onderwijs
Editie 2: Armoede
Editie 3: Water
Editie 4: Kindersterfte
Editie 5: Eerlijke Handel
Editie 6: Krottenwijkbewoners
Editie 7: Aids

"Goede wijn behoeft geen krans. De site van het Centrum voor Mondiaal Onderwijs bevat veel makkelijk te downloaden lesmateriaal. Een bezoek waard."
Gesignaleerd op de website van Forum http://www.forum.nl/informatiepunt/links.html

Geen opmerkingen: