maandag 3 september 2007

Serieuze taalsoftware voor groep 1 en 2... gratis

Muiswerk Educatief komt in oktober met een uniek taalprogramma speciaal voor het kleuteronderwijs: Muiswerk Rijmwoorden. Het programma bereidt kinderen in groep 1 en 2 voor op het leren lezen in groep 3.

In groep 1 beschikken niet alle kinderen over dezelfde taalvaardigheid. Maar vanaf het begin van groep 3 is een behoorlijke dosis taalvaardigheid nodig om te leren lezen en schrijven. Het is een uitdaging voor de leerkrachten van groep 1 en 2 om alle kleuters daar goed op voor te bereiden. Muiswerk Rijmwoorden helpt hierbij!

Voor het leren lezen en schrijven moeten kinderen niet alleen een goede woordenschat hebben. Ze moeten ook weten dat gesproken woorden uiteenvallen in klankpatronen. Dit heet foneembewustzijn. Kinderen ontwikkelen het foneembewustzijn door met klankeigenschappen van woorden bezig te zijn. Muiswerk Rijmwoorden richt zich op het leren herkennen van eindrijm en beginrijm en het manipuleren met klanken (wat krijg je als je de 'b' van 'baan' weglaat?). Het programma bestaat uit vijf diagnostische toetsen en 58 oefeningen. Met duizend plaatjes en professioneel ingesproken geluid ontdekken kinderen de verschillen en overeenkomsten tussen klanken.

Ter introductie kunnen scholen het programma eerst een jaar kosteloos gebruiken. Daarna kunnen scholen onbeperkt met Muiswerk Rijmwoorden werken vanaf 67,50 euro excl. BTW per jaar.

Kijk voor meer informatie op www.muiswerk.nl.

Geen opmerkingen: