maandag 1 oktober 2007

Derde en laatste subsidieronde Stichting TQ-NL

Stichting TQ-NL stelt dit jaar voor de derde en laatste maal subsidies beschikbaar voor innovatief onderwijs met behulp van ICT. In de afgelopen jaren heeft de stichting in totaal ca. 2,5 ton aan subsidiegeld toegekend aan 20 innovatieve ICT-projecten. In het schooljaar 2007-2008 zal de stichting nog één maal subsidies toekennen aan scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs die een innovatief onderwijsproject willen uitvoeren waarbij ICT op een vernieuwende manier wordt ingezet. Scholen kunnen tot 1 januari 2008 hiervoor een subsidie aanvraag indienen via de site: www.stichtingtq.nl. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 10.000,-

Stichting TQ-NL vindt het van groot belang dat leerlingen betrokken worden bij de vormgeving van hun onderwijs. De stichting doet daarom voor de beoordeling van de aanvragen een beroep op leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs. De leerlingen zullen de ingediende aanvragen toetsen aan door henzelf opgestelde criteria, bijv. ten aanzien van de aantrekkelijkheid van het project voor de doelgroep, de mate waarin de projecten vernieuwend zijn, bruikbaarheid van het project, etc. en zullen vervolgens advies uitbrengen aan het Stichtingsbestuur.

Overdraagbaarheid van de projecten aan andere scholen is iets dat de Stichting uiterst belangrijk vindt. Na afronding van een subsidiejaar publiceert de Stichting daarom alle projectresultaten en ervaringen in vorm van de door de projectleiders opgestelde Good Practices, die vrij beschikbaar zijn voor andere scholen. De resultaten van het 1e subsidiejaar zijn te vinden op de website van de Stichting op: http://www.stichtingtq.nl/resultaten.html.

Stichting TQ-NL is voortgekomen uit Stichting ThinkQuest Nederland, de organisatie die van 1999 tot 2002 de zeer succesvolle ThinkQuest ‘web’-strijden heeft georganiseerd. Doelstelling van de Stichting is het stimuleren van innovatieve Internetactiviteiten en –initiatieven die het Nederlandse onderwijs ten goede komen. Daarvoor stelt de Stichting 3 jaar lang subsidies beschikbaar voor innovatieve onderwijsprojecten. Dit schooljaar kunnen voor de laatste maal subsidies aangevraagd worden.

Subsidie-aanvragen kunnen uitsluitend online worden ingediend tot uiterlijk 1 januari 2008, via het aanvraagformulier op de website van Stichting TQ-NL (www.stichtingtq.nl). Op deze website zijn ook de resultaten te vinden van de projecten die de Stichting eerder subsidieerde, en een overzicht van lopende projecten. Een contactformulier biedt de mogelijkheid vragen te stellen aan de organisatie over dit initiatief (www.stichtingtq.nl/contact.php).

Geen opmerkingen: