maandag 22 oktober 2007

Kinderconsument pleit voor kinderrechten op internet

Op het eerste Europese congres over veilig internet (European Network Forensic and Security Conference, start a.s. woensdag 24 oktober) zal Stichting de Kinderconsument Kinderrechten m.b.t. internet en met de mobiele telefoon bepleiten.

De conferentie zal worden geopend door SP 2e Kamerlid Arda Gerkens, direct gevolgd door Kinderconsument-directeur Bamber Delver. Delver: “Bijna twintig jaar geleden aanvaardden de Verenigde Naties unaniem Verdrag voor de Rechten van het Kind. In dit internationale verdrag is vastgelegd dat kinderen recht hebben op verzorging, bescherming en respect. Deze rechten gelden ook als het gaat om de digitale wereld, van internet en mobiele telefonie. De wereld is veranderd, en Kinderrechten behoren mee te veranderen.” Een van de kinderrechten in de digitale wereld is volgens De Kinderconsument bijvoorbeeld het kunnen spelen met online games, zonder dat kinderen seksueel lastig worden gevallen door (als kinderen vermomde) volwassenen.

Om tot dit recht te komen, is betrokkenheid en bewustwording van ouders en gameleveranciers nodig. Hoe deze ge├╝pdate kinderrechten er verder uit kunnen zien zal a.s. woensdag door De Kinderconsument verder uiteen worden gezet. Een eerste aanzet is reeds te vinden op www.kinderconsument.nl Informatie over het congres vindt u via : www.enfsc2007.com

1 opmerking:

elke zei

Hm. Ik weet 't niet, hoor.
Je mag kinderen toch helemaal nooit lastigvallen met sex? Waarom maak je daar dan een recht van?
Een recht lijkt mij zwakker dan een strafbaar feit.