dinsdag 18 december 2007

Beter goed gejat...


Op 10 december vond in Amsterdam het afsluitende evenement van de Kennisrotonde, een programma van Kennisnet Ict op school plaats. Vele docenten, ict-coördinatoren, leerlingen en andere mensen uit de onderwijspraktijk waren afgereisd naar Pakhuis De Zwijger om te zien wie de prijzen in de wacht sleepten.

En de winnaar is...
Het project dat dit jaar het beste kennis van andere scholen heeft gejat was ‘Klassenmanagement eindelijk duidelijk’. Namens 35 scholen nam Gerrit Rotman de Goed-gejatprijs in ontvangst. De Kennisdelerprijs ging dit jaar naar de Botteloef en de Linneausschool voor het project ‘Web 2.0 in het onderwijs’.

Overhandiging eerste exemplaar Kennisrotondeboek
Namens de staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW, nam Maurijn Keulen het eerste exemplaar van het boek ‘De school op digitale ontdekkingsreis’ in ontvangst. Hierin zijn 150 vraagstukken samengevat die de Kennisrotonde de afgelopen 2,5 jaar heeft begeleid.

Ready for take-off
Tijdens de dag namen de aanwezigen een vlucht langs de projecten van de Kennisrotonde onder leiding van de cabareti√®res Pia en Tessa Naber. Het thema ‘de school op digitale ontdekkingsreis’ stond centraal en de aanwezigen waanden zich op een virtuele vlucht langs diverse projecten die met behulp van de Kennisrotonde zijn gestart. “De Kennisrotonde heeft laten zien dat de vraaggestuurde onderwijsbenadering werkt”, aldus Ferry de Rijcke, voorzitter van de programmaraad van de Kennisrotonde. “Een verfrissende aanpak waarbij ict-vragen vanuit de scholen zelf kwamen.”

Meer informatie?
Voor meer informatie over de Kennisrotonde verwijzen wij u graag naar http://www.kennisrotonde.nl/.

Geen opmerkingen: