zondag 27 januari 2008

Leerlingen in het voortgezet onderwijs willen digitaal; rol van de docent blijft belangrijk voor leerlingen

Onderzoek van educatieve uitgeverij NijghVersluys onder 350 leerlingen in het Voortgezet Onderwijs toont aan dat scholen en educatieve uitgevers zich meer moeten richten op digitaal lesmateriaal als alternatief voor de schoolboeken. Ruim driekwart van de leerlingen geeft aan dat leren met behulp van de computer de lessen leuker maakt. Tweederde ziet graag dat al het lesmateriaal op computers of laptops wordt geplaatst. Educatieve games zijn volgens de leerlingen de toekomst. Ruim 60% is van mening dat leren via educatieve games effectiever en leuker is. Overigens heeft NijghVersluys inmiddels een aantal educatieve games ontwikkeld, waaronder de Eindexamenquiz en NV3D en Bizzkidz Educatieve Simulaties.

Rol van docent blijft belangrijk
De rol van de docent is ondanks de wens naar digitaal lesmateriaal allesbehalve uitgespeeld: 80 % van de leerlingen vindt een goede, enthousiasmerende docent nog belangrijker dan de vorm van de leermiddelen. Bovendien gaan ze liever naar school, dan dat ze leren op afstand.

ICT-infrastructuur moet beter
Scholen hebben nog wel een inhaalslag te maken op ICT-gebied. Bijna de helft van de leerlingen vindt dat er in de huidige situatie te weinig computers op school zijn. Het valt te verwachten dat met een toenemende hoeveelheid digitaal lesmateriaal, dit gemis alleen maar groter wordt.

School van de toekomst
De conclusie luidt dat de huidige manier van lesgeven nog onvoldoende aansluit bij de behoeften en wensen van leerlingen. De school van de toekomst heeft voor iedere leerling een laptop met al het lesmateriaal. De docenten begeleiden de leerlingen met aanstekelijk enthousiasme op weg naar nieuwe kennis. Educatieve games en simulaties zijn een belangrijke pijler onder het onderwijs op de school van de toekomst.

Geen opmerkingen: