vrijdag 15 februari 2008

Digitaal lespakket - Olympische Spelen

Vandaag langs geweest bij KlasseTV. Mooie website voor digitaal lesmateriaal voor het primair onderwijs. Kijk er eens rond mocht je nog niet weten wat KlasseTV is!
Het lespakket - ontwikkeld door NOC*NSF en het Olympisch Stadion in samenwerking met KlasseTV - is een nieuw digitaal Olympisch lespakket dat in het teken staat van de Olympische Spelen. Dit vakoverstijgende lespakket is geschikt voor de groepen 1 t/m 8. Aan de orde komen vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en lichamelijke opvoeding. Per vakgebied sluit het lespakket daar waar mogelijk aan bij ten minste twee van de kerndoelen voor het basisonderwijs.Het lespakket bevat onder andere educatieve videoclips, webquests (zoekopdrachten op internet), memoryspelen, verhaalplaten en Olympische gymlessen. Binnen het lespakket zijn diverse werkvormen toepasbaar. Zo kunt u het lespakket klassikaal, voor leerlingen in groepjes en ook voor de leerlingen individueel inzetten. Het lespakket bevat voldoende materiaal om minimaal 5 afwisselende lessen te verzorgen, bijvoorbeeld in een projectweek.Vanaf nu kunt u het lespakket voor uw schoolbestellen via het aanmeldformulier. Na het invullen vanhet aanmeldformulier ontvangt uw school per e-mail deinloggegevens, waarmee u kunt inloggen opwww.klassetv.nl.
Klasse TV /Digitale lespakketten/Olympische Zomerspelen/Intro

Geen opmerkingen: