maandag 12 mei 2008

HOE GOED LUISTEREN UW LEERLINGEN?

Bij elk schoolvak en bij elk beroep is goed kunnen luisteren van groot belang. Beheersen uw leerlingen die vaardigheid voldoende? Daar was tot nu toe lastig achter te komen. Op verzoek van vele scholen ontwikkelde Muiswerk Educatief twee splinternieuwe, digitale luistertesten.

 

Een advocaat of psychiater moet het kunnen. Voor een kapper, een secretaresse of een verpleger is het minstens zo belangrijk. En in het onderwijs is goed kunnen luisteren een van de belangrijkste vaardigheden om kennis te vergaren en om te kunnen samenwerken met klasgenoten. Een vroegtijdige signalering van eventuele problemen is daarom noodzakelijk, maar ontbrak tot nu toe.

 

De nieuwe Muiswerktest ‘Luisteren – aanwijzen’ richt zich op het basale luisteren. De student ziet steeds drie plaatjes en hoort in een kort verhaaltje wat het gezochte plaatje is. In deze test spelen woordkennis, concentratievermogen, auditief geheugen, syntaxis (kennis van zinsbouw) en informatie afleiden een rol. De output bestaat uit verschillende deelscores. Een andere techniek om luistervaardigheid te onderzoeken, is die van de zinnenverificatie. Bij deze test luistert de leerling steeds naar een tekst en geeft hij vervolgens van tien zinnen aan of ze waar zijn of niet. Ook hier vinden meteen een aantal subtests plaats.

 

Onderdeel van Testsuite 1 Nederlands

 

De nieuwe luistertesten zijn onderdeel van Testsuite 1 Nederlands. De testen van deze suite signaleren leerachterstanden en problemen bij uw leerlingen, onder andere op de gebieden spelling, woordkennis, tekstbegrip en dyslexie. De scores per test geven tevens een CEF-waarde aan. Vanaf volgende maand bevat de suite ook twee testen voor taalbeschouwing. Deze testen vinden uit hoe goed iemand woordsoorten herkent en hoe goed hij zinsdelen kan benoemen.

 

Inmiddels worden elk jaar 50 000 leerlingen getest. Het afgelopen jaar ontvingen wij tienduizenden resultaten. De nieuwe normen geven de actuele niveaus van de verschillende opleidingen nog beter aan. Ook de docentenmogelijkheden zijn uitgebreid. De belangrijkste vernieuwing is de koppeling tussen de Testprogramma’s en de Muiswerk Oefenprogramma’s. Na het maken van een serie testen, vertellen de Testprogramma’s precies welke oefenprogramma’s de leerling nodig heeft.

 

Vanaf 1 juli 2008 is de prijs per testkandidaat 2,40 euro excl. BTW (bij 240 kandidaten). Het aantal testen per testkandidaat is onbeperkt. Tot 1 juli geldt nog een prijs van 2,27 euro excl. BTW per testkandidaat, ook voor de nieuwe versie.

Geen opmerkingen: