dinsdag 7 oktober 2008

Acht weken lang aandacht voor vaderlandse geschiedenis

Stammen wij werkelijk af van de stoere Bataven uit de Romeinse tijd? Wist u dat aandelenhandel een Nederlandse uitvinding uit de Gouden Eeuw is? Heeft u zich weleens afgevraagd wat de vondst van de gasbel in Slochteren heeft betekend voor onze welvaartsstaat? Betekent vooruitgang ook dat we beschaafder zijn geworden? Geschiedenis is belangrijk, voor inwoners van Nederland is het goed om te weten wat er in de loop van vele eeuwen op hun grondgebied is gebeurd. Wie woonden er, hoe veranderde het landschap, wat was de kracht van de inwoners van de Lage Landen en wat hun zwakte?
 
Van 10 oktober tot 7 december worden we meegenomen op een reis door de geschiedenis van ‘ons’ grondgebied. De rode draad van deze grootscheepse geschiedeniscampagne wordt gevormd door de achtdelige documentaireserie Verleden van Nederland (NPS/VPRO). Deze documentaires laten elke zondagavond van 12 oktober t/m 30 november om 20:15 uur op Nederland 2  zien hoe de modderige en onherbergzame lege delta uit de prehistorie langzaam verandert in onze onnavolgbare samenleving van tegenwoordig. Maar er is meer…
 
Activiteiten in alle provincies (www.verledenvannederland.nl)
Voor kijkers die meer willen zien en beleven is er in samenwerking met provinciale werkgroepen een regionaal activiteitenprogramma samengesteld. In het hele land, van Middelburg tot Delfzijl en van Texel tot Maastricht, vinden manifestaties plaats die aanhaken bij de inhoud van de documentaire afleveringen. Debatten, tentoonstellingen, festivals, wandel-, bus- en boottochten en activiteiten op scholen, pabo’s musea en filmhuizen belichten de geschiedenis van de regio, stad of dorp. Vaak bieden deze lokale verhalen over het verleden een prachtige aanvulling op het ‘grote’ geschiedenisverhaal van de documentaireserie.
Op www.verledenvannederland.nl staat een uitgebreid programma per provincie.
 
Publicaties voor jong en oud
Er verschijnen vlak voor de  campagne een viertal boeken voor volwassenen:
  • Verleden van Nederland (Geert Mak, Jan Bank, Piet de Rooy, Gijsbert van Es en RenĂ© van Stipriaan bij uitgeverij Atlas),
  • Het verlangen naar Buiten (Marcel van Ool bij uitgeverij Nieuw Amsterdam)
  • Reisgids Verleden van Nederland (ANWB)
  • Verdwenen Nederland (Noordhoff Uitgevers)
Voor kinderen verschijnen de boeken
  • Kinderen van Nederland (Jan Paul Schutten bij uitgeverij Nieuw Amsterdam) en
  • Verhalen van Nederland, geschiedenis voor jou (Gijsbert van Es bij NRC Handelsblad en uitgeverij Het Spectrum).
Voor oud- en nieuwkomers is er de serie Groeten uit Nederland
De campagne Verleden van Nederland bestaat naast het acht weken durende publieksprogramma, uit de achtdelige filmserie Groeten uit Nederland voor oud- en nieuwkomers Groeten uit Nederland. Groeten uit Nederland wordt breed gedistribueerd via het netwerk van de MBO-Raad naar de cursusaanbieders, taalaanbieders, gemeenteloketten, Brede Scholen, regionale televisie en openbare bibliotheken.
 
Canonclips voor scholieren
Voor het onderwijs zijn naar aanleiding van de 50 vensters van de Nationale Canon 150 educatieve canonclips gemaakt met teksten van Imme Dros, animaties van Harry Geelen en de stem van Frank Groothof. De canonvensters zijn uitgewerkt voor de niveaus groep 5 & 6, 7 & 8 van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De clips worden op DVD gratis verstrekt aan 10.000 scholen en aan alle Pabo opleidingen.
 
Website www.verledenvannederland.nl
Op www.verledenvannederland.nl is uitgebreide informatie te vinden over de verschillende producten en activiteiten van de campagne.
 
Verleden van Nederland
Vier jaar geleden ging Ireen van Ditshuyzen in op het initiatief van Geert Mak en Gijsbert van Es om een documentaireserie te maken over de geschiedenis van Nederland. Van Ditshuyzen ontwikkelde de campagne Verleden van Nederland, waarvan de documentairereeks de ruggengraat vormt. De campagne heeft als doel Nederlanders inzicht te geven in hun eigen geschiedenis, van hun woonplaats en van heel Nederland.
 
Dit project is mede mogelijk gemaakt door:  ANWB, RACM, Bankgiroloterij, COBO fonds, Cultuur Fonds BNG, Gemeente Alkmaar, Gemeente Amsterdam,  Gemeente Haarlem, Gemeente Westland, IDTV, IDTV DOCS, Je Maintiendrai Fonds, Kosmopolis, Mondriaan Stichting, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, NPS, Prins Bernard Cultuurfonds, Provincie Flevoland, Provincie Friesland, Provincie Gelderland, Provincie Noord Brabant, Provincie Noord Holland, Nederlandse Publieke Omroep, Staatsbosbeheer, Stichting Anno, Stichting Democratie & Media, Stichting Doen, Stimuleringsfonds Nederlandse culturele Omroepproducties , Vereniging Openbare Bibliotheken, VPRO,VSB FONDS
 
www.verledenvannederland.nl

Geen opmerkingen: