woensdag 15 oktober 2008

Uitnodiging Serious Gaming Experience

Ervaar gaming in de samenhang van beroepsonderwijs en arbeidsmarkt
 
Graag nodigen wij u uit voor de Serious Gaming Experience voor Ondernemend Leren op woensdag 29 oktober 2008 van 13.30 – 18.30 uur in het Bestuurscentrum van ROC West-Brabant aan het Trivium in Etten-Leur.
Met dit event willen ROC West-Brabant, Nederland BreedbandLand (NBL) en Games Factory Online u het belang laten zien en vooral ervaren van Serious Gaming voor het beroepsonderwijs.
 
Serious Gaming heeft een eigen plek in het onderwijs verworven en is een van de meest expliciete nieuwe vormen van leren. De ervaring leert inmiddels overtuigend dat gaming perfect past in de belevingswereld van studenten in het beroepsonderwijs. Gaming is ‘fun’ en leerresultaten worden sneller behaald dan met traditionele leermiddelen. Zeker wanneer rechtstreeks en zichtbaar wordt aangesloten op de vereiste competenties die in het (beroeps)onderwijs worden gesteld.
 
Op deze middag worden professionals uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven ‘ondergedompeld’ in de mogelijkheden van serious games. Deelnemers spelen zelf een aantal games en ervaren zo de aantrekkingskracht en mogelijkheden ervan. Ook worden deze games in hun samenhang op eindtermen gepresenteerd, waardoor duidelijk wordt hoe Serious Gaming daadwerkelijk kan worden geïntegreerd in het (beroeps)onderwijs.
Tijdens het event wordt er live een wedstrijd gespeeld tussen vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid en studenten van ROC West-Brabant.
Ook wordt de eerste Talengame (Engels) geïntroduceerd, een spel waarmee jongeren op eigen wijze een taal kunnen leren. Bijzonder aan dit spel is, dat er een vorm van toetsing in de game is opgenomen.
 
Programma
13.30 uur     Ontvangst
14.00 uur     Welkom door dagvoorzitter Jan Davids, vice-voorzitter NBL
14.05 uur     Introductie door Rob Franken, voorzitter RvB ROC West-Brabant
14.10 uur     Nieuwe opschalinginitiatieven door Pieter Spohr, algemeen directeur NBL
14.15 uur     Lancering landelijk initiatief Ondernemersspel ‘Enterprise’ door Monique van den Hoed, plv. dir. KVK Zuid-West Nederland
14.25 uur     Gelegenheid tot het spelen van drie serious games
15.50 uur     Live Gamecompetitie ‘Enterprise’ tussen vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid en studenten
16.25 uur     Key note Tim Laning, directeur Grendel Games en docent 3D/Gamedesign aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (Minor Gamedesign)
16.40 uur     Korte presentatie hoe de gespeelde games samenhangen met competentieprofielen, gevolgd door zaaldiscussie
17.20 uur     Samenvatting en afsluiting - dagvoorzitter
17.30 uur     Borrel en aansluitend buffet
18.30 uur     Sluiting
 
U kunt zich aanmelden voor deze lancering via het secretariaat van NBL, telefoon 06 10888902,
e-mail: office@nederlandbreedbandland.nl.

Geen opmerkingen: