vrijdag 5 december 2008

Gratis online educatief spel

Scholieren vanaf de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs spelen GRATIS het leerzame educatieve scenariospel Millennium Tycoon. Hierin worden zij uitgedaagd om met behulp van een budget een aantal problemen aan te pakken in een denkbeeldig land waar het niet zo goed gaat. Er is sprake van armoede, niet alle kinderen gaan naar school en niet iedereen heeft de beschikking over veilig drinkwater. De speler heeft zo'n 20 variabelen tot zijn/haar beschikking om de problemen aan te pakken. Ga je een school bouwen? Een vliegveld? Of wordt het een voorlichtingscampagne!

Millennium Tycoon is in 2007 door het Centrum van Mondiaal Onderwijs in samenwerking met Scala Media ontwikkeld.

Geen opmerkingen: