maandag 23 maart 2009

Nieuwe regeling digitaal leermateriaal

Het programma Stimuleren gebruik digitaal leermateriaal heeft de regeling ‘Aansluiting collecties online digitaal leermateriaal’ uitgeschreven. Met deze regeling wil het programma de vindbaarheid van digitale leerobjecten vergroten. Leveranciers van interessante collecties kunnen met de financiële ondersteuning vanuit Stichting Kennisnet, de koppeling tussen hun collectie en Edurep maken.

De behoefte aan digitaal leermateriaal neemt toe. Om digitaal leermateriaal te kunnen (her)gebruiken is het belangrijk dat dit materiaal voor eindgebruikers makkelijk vindbaar is. Een vereiste daarvoor is het beschikbaar stellen van alle (metadata van het) materiaal op één centraal punt. Kennisnet heeft een centrale voorziening ingericht om deze functie te faciliteren: Edurep. Om de functie die Edurep zou moeten hebben binnen de Educatieve Content Keten, goed tot zijn recht te laten komen, is er behoefte aan meer verschillende collecties met leerobjecten van een hoger aggregatieniveau.

De ondertekende projectaanvragen dienen uiterlijk 9 april 2009 digitaal te zijn gestuurd.

Meer informatie: http://regelingen.kennisnet.nl/

Geen opmerkingen: