zaterdag 21 maart 2009

Rol schoolmanagers bij ICT-implementatie groeit

De tijd dat de invoering van ICT in het onderwijs enkel een zaak van de ICT-coördinator was, lijkt voorbij. Steeds meer schoolmanagers beseffen dat ook zij een actieve rol moeten spelen.

Tim Remmers, directeur Training en Advies van TeleTOP e‑learning reageert verheugd op deze ontwikkeling: “Er is duidelijk een bewustwordingsproces gaande. Nut en noodzaak van ICT in het onderwijs zijn inmiddels wel bewezen. Maar voordat je van een succesvolle implementatie kunt spreken, moet er vaak nog heel wat water onder de brug door. Het schoolmanagement realiseert zich steeds beter dat er een bruikbare, éénduidige visie rond de inzet van ICT ontwikkeld moet worden. Daarvoor is specifieke kennis nodig die logischerwijs niet altijd in de school aanwezig is.”

“Docenten en ICT-coördinatoren geven aan behoefte te hebben aan een kader waarbinnen zij hun tijd en energie kunnen investeren. Dat betekent dat ze willen weten op welke middelen ze kunnen rekenen, nu en in de toekomst. Dit vereist een actieve rol van het schoolmanagement omdat de beslissingen hierover verschillende beleidsterreinen omvatten.”

Tim vervolgt: “TeleTOP e‑learning wordt steeds vaker als onafhankelijke partij uitgenodigd om met schoolleiders rond de tafel te gaan om de implementatie van ICT te bespreken. Beslissingen die nu genomen worden, bepalen in hoge mate het succes van de toekomst. Onze insteek is, dat ICT het onderwijs echt moet aanvullen en faciliteren, ook voor de lange termijn. We kennen de valkuilen van elke afzonderlijke implementatiefase. Hierdoor kunnen we er samen met de schoolleiding én alle andere betrokkenen voor zorgen dat de juiste beslissingen genomen worden.”

TeleTOP e‑learning biedt onafhankelijk advies en ondersteuning bij uw visie-ontwikkeling en ICT- implementatietraject. Wilt u weten hoe we u in uw specifieke situatie kunnen helpen om de inzet van ICT in uw onderwijs tot een succes te maken? Bel dan 053 – 480 31 30. Mailen kan natuurlijk ook: info@teletop.nl

Geen opmerkingen: