donderdag 27 augustus 2009

Zet je tijd goed in je domein

Windows gebruikt w32tm om je tijdsinstellingen te configureren voor je Windows Domein. Dit gratis progje doet dit ook, maar dan in een mooie grafische omgeving. 

Configure the Microsoft Windows Time Service with this handy GUI applet instead of using command-line utilities or editing registry settings. See what's really happening with your Windows Time Service and the clock on your machine. Never use w32tm.exe again!

Free Domain Time II Windows Time Agent

Geen opmerkingen: