zondag 11 oktober 2009

Educatieve game 'Mijn naam is Haas'

Mijn naam is Haas is een crossmediaal concept voor kinderen van 3 tot 7 jaar. Alle Mijn naam is Haas producten gaan uit van het principe dat je leert door te spelen. De onderwerpen sluiten aan bij thema’s waarmee kinderen (in de klas) dagelijks in aanraking komen. In de komende jaren zullen rondom Haas verschillende producten worden ontwikkeld. In het najaar liggen het eerste prentenboek en 2 cd-roms in samenwerking met A.W. Bruna Uitgevers in de winkel. De kern van het concept is de game; de online wereld van Haas.

In deze educatieve taalgame beleven kinderen samen met Haas een avontuur in een wereld die zij zelf tekenen. In dit creatieve proces worden nieuwe woorden op speelse wijze aangeboden, om zo de woordenschat van het kind te vergroten. De game draagt zo bij aan het effectief voorkomen en bestrijden van taalachterstanden.

screenshot van Mijn naam is Haas
Een eerste versie van Mijn naam is Haas is door kinderen en docenten enthousiast ontvangen en wordt op kleine schaal intensief gebruikt. In een langdurige testperiode is het effect van de game aangetoond. Het project werd bekroond voor het vernieuwende conceptuele gameontwerp.

Opschaling
De serious game wordt onder de noemer Game IIENS (Interactief Intelligent Educatief Narratief Systeem) binnen het M&ICT programma opgeschaald. De doorontwikkeling van het systeem zorgt voor een verbeterde integratie met het curriculum in de kleuterklas. Ook kan de game thuis gespeeld worden en kan het hierdoor een effectieve bijdrage leveren aan de bestrijding van taalachterstanden.

Consortium
Mijn naam is Haas/Game IIENS is een concept van het gelijknamige serious game bedrijf en Stichting ontSpruit. Game IIENS wordt in nauwe samenwerking ontwikkeld met het Expertisecentrum Nederlands, onderdeel van de Radboud Universiteit. Naast voorgenoemde partijen participeren ook Bovenschools ICT-Expertisecentrum ICT-Delta en Digipret in dit project.

Geen opmerkingen: