dinsdag 20 oktober 2009

Nothing about us

Graag uw aandacht voor 'Nothing about us', een (gratis downloadbaar) lespakket over jong en gehandicapt zijn in ontwikkelingslanden en in Nederland.

In het bestaande Nederlandse lesmateriaal over ontwikkelingssamenwerking wordt niet tot nauwelijks aandacht besteed aan de positie van mensen met een handicap. Bovendien is het bestaande materiaal niet afgestemd op de behoefte van vso-scholen.
DCDD (Dutch Coalition on Disability and Development), CMO (Centrum voor Mondiaal Onderwijs) en filmmaker Marijn Poels hebben de handen ineen geslagen en bij de film ’Nothing about us’ dit gelijknamige lespakket geproduceerd dat in die lacune moet voorzien.

U kunt als docent ook zelf met dit lespakket aan de slag. Ook docenten van ‘gewone’ vo-scholen zijn uitgenodigd om - vanuit de blik van mensen met een handicap - met hun leerlingen stil te staan bij de positie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden en in Nederland.

Het lespakket valt uiteen in twee blokken. Het eerste blok gaat in op ontwikkelingssamenwerking. Het tweede blok gaat in op participatie. In dit tweede blok worden leerlingen uitgedaagd om in actie te komen! Bij het lespakket hoort een educatieve website: http://www.cmo.nl/nothingaboutus/. Uw leerlingen kunnen daar aanvullende informatie vinden. Waar nodig wordt daar in de werkbladen of in de handleiding voor docenten naar verwezen.

Centrum voor Mondiaal Onderwijs
Postbus 9108
6500 HK Nijmegen
http://www.cmo.nl
cmo@fm.ru.nl
024-3613074

DCDD heeft gastdocenten getraind die met dit lespakket in 2010 en 2011 op vso-scholen lessen kunnen komen geven. Als u nog niet door DCDD bent benaderd, kunt u zelf contact opnemen om deze gastdocenten bij u in de klas te ontvangen:
DCDD
Postbus 13054
3507 LB Utrecht
030-2316505
dcdd@dcdd.nl
http://www.dcdd.nl

Geen opmerkingen: