vrijdag 30 oktober 2009

Sysprep maken van Windows 7

Windows7 Na een zoektocht van een dag door de vele informatie die Microsoft heeft over Windows 7 en het maken van een image ben ik eindelijk zo ver om e.e.a. te gaan testen. Ik maak hierbij gebruik van de documentatie die heet: Step-by-Step: Basic Windows Deployment for IT Professionals. Daarin is het volgende te lezen:

The Windows® Automated Installation Kit (Windows AIK) is designed to help IT professionals deploy the Windows® 7 operating system.

This document demonstrates a basic example of how to configure and deploy a Windows® image. At the end of this process, you will have a valid answer file, a bootable Windows Preinstallation Environment (Windows PE) CD, and you will have deployed your first custom Windows image. After creating this basic answer file, you can modify it to include additional customizations. You can also automate parts of the process by scripting some of the manual steps in this scenario. For a comprehensive description of all the tools and deployment methods, see the Windows® Automated Installation Kit (Windows AIK) User's Guide (Waik.chm) or http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121503.

Ik ga nu aan de slag met deze handleiding. Zal bijzonderheden hierover hier melden, zodat andere systeembeheerders daar hun voordeel mee kunnen doen…

Informatie over Windows AIK is hier te vinden. Downloaden van Windows AIK kan hier.

Geen opmerkingen: