vrijdag 30 oktober 2009

VO-content.nl: hét zoekportaal van de Landelijke Open Leermaterialenbank


VO-content is een zoekportaal voor open gedigitaliseerd leermateriaal voor het voortgezet onderwijs. Doel is het aanbod van open leermateriaal zo transparant en bruikbaar mogelijk te maken voor gebruikers in het voortgezet onderwijs. Uiteindelijk moet VO-content in 2012 volledig kerndoel- en eindtermdekkend zijn.

Uitgangspunten:
• De kwaliteit van de aangesloten collecties verdient in de eerste fase de voorkeur ten opzichte van de kwantiteit van deelnemende collecties. Het is belangrijk dat de gebruiker daadwerkelijk geschikt leermateriaal kan zoeken én gebruiken.
• Binnen het portaal worden objecten aangeboden van aggregatieniveau één tot en met vier. Gebruikers kunnen er illustraties, opdrachten, toetsen, volledige leereenheden, zelfs hele cursussen vinden.
• Binnen het portaal worden verschillende formaatsoorten ontsloten (.jpg, .doc, .zip e.d.).
• Alle collectieaanbieders bieden het materiaal aan onder een Creative Commonslicentie.
• Binnen het portaal bestaat de mogelijkheid voor eindgebruikers en experts om de gevonden leermaterialen te waarderen.

Voor gebruikers
Op VO-content.nl kun je altijd leermateriaal zoeken. Wanneer je het leermateriaal wilt inzien of gebruiken, moet je ingelogd zijn. Om in te loggen zijn er twee opties:

Optie 1: Inloggen met je schoolaccount
Bijna alle scholen werken met eigen inlogaccounts (schoolaccounts) om bijvoorbeeld in te loggen op een intranet of elektronische leeromgeving. Dit schoolaccount kan ook worden gebruikt voor toegang tot de leermaterialen van VO-content.

Optie 2: Inloggen met je individuele account
Een individueel account kun je (gratis) aanmaken: http://account.kennisnet.nl

Voor aanbieders
Collectieaanbieders krijgen via VO-content de mogelijkheid landelijk hun open leermateriaal duurzaam te etaleren en te ontsluiten. Wil je jouw materiaal graag aansluiten op de landelijke open leermaterialenbank, neem dan contact op via ipvo@vo-raad.nl. Wij sturen u de aansluitdocumentatie graag toe!

Initiatiefnemers
VO-raad (http://www.vo-raad.nl)
De VO-raad is de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs. De VO-raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, andere onderwijssectoren en maatschappelijke organisaties. Samen met het veld werkt de VO-raad aan een actieve en open relatie tussen scholen, leerlingen, ouders en samenleving. De VO-raad richt zich met zijn activiteiten op de kwaliteit, ontwikkeling en vernieuwing van het voortgezet onderwijs. De speerpunten van het beleid staan beschreven in de Sectoragenda ‘Koersen op kwaliteit’ die samen met schoolleiders en bestuurders in het VO is opgesteld. Het bieden van kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen is daarbij het hoofddoel.

IP-vo (http://www.vo-raad.nl/projecten/open-leermaterialenbank)
IP-vo is het innovatieplatform voor het voortgezet onderwijs. IP-vo is een initiatief van de VO-raad. De VO-raad heeft IP-vo opgericht met als doel vernieuwingen in het onderwijs te stimuleren waardoor het onderwijs effectiever kan worden georganiseerd en de kwaliteiten van medewerkers optimaal worden benut. Inzet van ict is daarbij een belangrijk middel.

IP-vo werkt aan vier programma's:
1. Het leren centraal
2. Gedigitaliseerd leermateriaal
3. Kwaliteitsvolle inzet van docenten
4. De schoolleider als motor

IP-vo ontwikkelt de programma’s op basis van actuele inzichten over leren en onderwijzen, gebruikmakend van eigentijdse technologische mogelijkheden. VO-content, is één van haar activiteiten.

Contact
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meer informatie hebben over VO-content of hulp om uw content beschikbaar stellen in de Open Leermaterialenbank? Neem dan per mail contact op met IP-vo.

Bron: www.vo-content.nl

Geen opmerkingen: