maandag 19 april 2010

De gans eet het brood van de eenden op

"Mijn zusje, broertje en ik tekenden alles wat we om ons heen zagen gebeuren in het Japanse kamp - op hele kleine papiertjes, want er kwam nooit nieuw papier het kamp binnen en wat je had meegenomen raakte natuurlijk al gauw op. Onze moeder tekende op het karton van een oude doos een ganzenbord met daarop alle bestanddelen van dat eeuwenoude spel: ganzen, dobbelstenen, waterput, gevangenis en de dood, maar dan zoals het er allemaal uitzag in ons kamp."

anne-ruthIk wilde iets doen met de teruggevonden spullen. Laten zien dat het allemaal weer kan gebeuren, dat oorlog en racistisch geweld opnieuw kunnen uitbreken. Maar ik wilde ook laten zien dat het niet waar is dat mensen dan alleen nog maar tot beesten kunnen verworden. Dat er nog altijd mensen zijn die hun waardigheid bewaren en solidair zijn met anderen."

'De gans eet het brood van de eenden op' is het verhaal van de kindertijd van Anne-Ruth Wertheim in een Jappenkamp op Java, Nederlands-Indië. Ze vertelt het aan de hand van het ganzenbord dat haar moeder in het kamp voor haar en haar broertje en zusje maakte.

Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs heeft het bijbehorende lespakket gemaakt in een tweetal versies: één voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en één voor de klassen 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs.

De titel verwijst naar het gegeven dat eenden met elkaar gaan vechten als een gans probeert hun brood op te eten. Of met andere woorden: in een situatie waarin je gediscrimineerd wordt, gaan de slachtoffers onderling ruzie maken en elkaar discrimineren in plaats van solidair met elkaar te zijn tegenover degene die hen discrimineert.

Het lespakket verbindt heden en verleden. De oorlog is al lang voorbij, maar zijn daar mee ook haat, onderdrukking en discriminatie verdwenen?

‘De gans eet het brood van de eenden op’ bestaat uit een lesbrief met dvd en een bijbehorende educatieve website http://www.cmo.nl/gans

De lesbrieven zijn gratis te downloaden vanaf de website. Daar is ook het beeldverhaal in zijn geheel te bekijken. U kunt de lespakketten ook bestellen. De BO-versie en de VO-versie kosten ieder € 10,-  De bijbehorende Dvd kost eveneens € 10,-.

Centrum voor Mondiaal Onderwijs

Geen opmerkingen: