woensdag 16 juni 2010

Game cursus voor docenten en bibliotheken

Binnen de Gamescool zijn er nu twee trajecten. Eén voor leraren uit het voortgezet onderwijs en één voor docenten uit het basisonderwijs & bibliotheken.  De Gamescool is een online leeromgeving waar je kunt leren om les te geven in het maken van games op scholen en in de bibliotheken. De nadruk van de cursus ligt op het zelf bouwen van games. Dit levert interessante lesmaterie op omdat je voor het bouwen van games verschillende disciplines nodig hebt: wiskunde (meetkunde), animatietechnieken en tekenwerk, muziek en geluidproductie, creativiteit, samenwerken en programmeren. Maar ook de inhoud van de game kan over educatieve onderwerpen gaan: geschiedenis, natuurkunde of welk vak dan ook.

Als er ergens wel een generatiekloof zichtbaar is dan is het de ‘gamekloof’ tussen volwassenen en jongeren/kinderen. De meeste volwassenen zijn niet opgegroeid met videogames, terwijl vrijwel alle jongeren (jongens en meisjes) veel tijd besteden aan het spelen van games. Toch wordt er steeds meer erkend dat gamen of ‘spelenderwijs leren’ een belangrijke plek zou moeten innemen in ons huidige onderwijs. Om deze kloof op gamegebied te verkleinen is de Gamescool opgericht (www.gamescool.nl).

De Gamescool is opgezet door Wouter Baars in samenwerking met Pauline Maas. Beiden geven al jaren les aan docenten en aan jongeren in het werken met games of het zelf bouwen van games. Als je het goed doet, kun je met games lastige onderwerpen (bijvoorbeeld in de wiskunde) begrijpelijker maken voor jongeren. Ook de motivatie speelt een grote rol. Het is enorm leuk voor jongeren om zelf hun eigen game te maken en bijna ongemerkt leren ze belangrijke vaardigheden als het programmeren van een computer en samenwerken.
De docenten die mee willen doen met Gamescool moeten rekenen op een pittige nascholing. De cursus vraagt ongeveer 3 uur huiswerk per week en bovendien moeten de deelnemers verschillende examens afleggen en uiteindelijk zelf een eigen gemaakte game inleveren om te slagen. Maar de cursus begint met het spelen van games, want veel docenten die niet opgegroeid zijn met games, kennen het medium helemaal niet. En dat is wel nodig om met jongeren en games te kunnen werken.

Schrijf u nu in want 1 oktober 2010 starten er weer nieuwe groepen.

Het is ook mogelijk om in te schrijven op het klassen pakket. Een online omgeving voor uw leerlingen.

Meer informatie over Gamescool: www.gamescool.nl

Geen opmerkingen: