woensdag 23 juni 2010

Nederlands rekenprogramma ‘Rekentuin’ gaat internationaal

Oefenweb.nl lanceert in juni 2010 een Engelstalige versie van Rekentuin.nl: MathsGarden.com. De Rekentuin is een webapplicatie voor het oefenen en meten van rekenvaardigheden. Ter gelegenheid van de lancering stelt Oefenweb.nl een onderdeel van Maths Garden gratis beschikbaar aan e-Learning for Kids, een wereldwijde non-profitorganisatie voor leerplezier en gratis onderwijs voor onder andere derdewereldlanden.

De Rekentuin is een oefen-volgsysteem dat werkt via internet, waardoor kinderen op school én thuis kunnen rekenen in de Rekentuin. Ieder kind speelt op zijn eigen niveau. De Rekentuin is namelijk adaptief: de moeilijkheid van de opgaven wordt automatisch aangepast aan de vaardigheid van het kind. Daarnaast biedt de Rekentuin docenten of ouders gedetailleerde informatie over de individuele rekenontwikkeling van kinderen en hun sterke en zwakke punten.

Van Onderzoek naar Praktijk

De Rekentuin is ontwikkeld door de programmagroep Psychologische Methodenleer van prof. dr. Han van der Maas aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en heeft twee jaar gedraaid als onderzoeksproject. Ruim één jaar geleden is de Rekentuin voor zowel scholen als individuele gebruikers op de markt gebracht door Oefenweb.nl, een spin-off bedrijf van de UvA. Op dit moment worden in de Rekentuin zo’n 50.000 rekenvragen per dag beantwoord. Na een succesvol eerste jaar heeft Oefenweb.nl besloten Maths Garden te lanceren, een Engelstalige versie van de Rekentuin. Maths Garden kan gebruikt worden door Engelstalige scholen, remedial teachers en Engelstalige families.

Achtergrond

Uit een rapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) genaamd ‘Rekenonderwijs op de basisschool’, blijkt dat de rekenvaardigheid van basisschoolleerlingen kan en moet worden verbeterd. Op 1 augustus 2010 treedt dan ook een nieuw wetsvoorstel ‘Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ in werking, met als doel onder andere de rekenvaardigheid van kinderen te verbeteren. De Rekentuin van Oefenweb.nl sluit aan bij dit doel. Als rekenoefenprogramma voldoet de Rekentuin tevens aan de adviezen van ‘Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen’ om meer aandacht te besteden aan het oefenen van basisvaardigheden en het systematisch toetsen hiervan. Oefenweb.nl haakt met deze webapplicatie tevens in op de ontwikkeling dat steeds meer scholen computers gebruiken voor de overdracht van kennis.

Geen opmerkingen: