dinsdag 22 juni 2010

Netwijs vernieuwd

De zoekmachine voor kinderen Netwijs.nl is vernieuwd. Naast honderden websites met verschillende onderwerpen kun je nu ook zoeken naar plaatjes en filmpjes. De zoekresultaten kun je ook per leeftijd rubriceren. Je kunt Netwijs.nl op school gebruiken maar ook thuis.

Aanbesteding gewonnen
De rijksoverheid heeft in 2008 via het bureau Maatschappelijke sectoren & ICT een prijsvraag uitgezet. Het doel was een succesvol product helpen verbeteren om hiermee ICT beter in de onderwijspraktijk te integreren. Station to Station B.V. heeft deze aanbesteding gewonnen met het plan voor een platform zoals de nieuwe www.netwijs.nl.

Digitale leeromgeving
Netwijs.nl is al ruim 10 jaar dé zoekmachine voor het basisonderwijs. Station to Station ontwikkelt ook digitale lesmaterialen voor het basisonderwijs. Deze twee concepten zijn samengevoegd binnen de vernieuwde Netwijs.nl tot een digitale leeromgeving op basis van web 2.0 technologie. Een redactie vult en onderhoudt de site.

Station to Station B.V.
Station to Station is al meer dan 10 jaar één van de meest toonaangevende ICT-bedrijven voor het onderwijs. Om ICT zinvol en duurzaam te integreren zijn wij ervan overtuigd dat de “vier” bouwstenen Visie, Deskundigheid, Digitaal leermateriaal en ICT-infrastructuur in “balans” dienen te zijn.

Wij nemen de technische zorg van uw infrastructuur over en integreren onderwijskundige didactiek met de nieuwste ICT-ontwikkelingen. Hiermee kan het onderwijs de ontwikkelingen van het kind goed laten aansluiten op de veranderende maatschappij.

Geen opmerkingen: