dinsdag 1 juni 2010

Politiek gaat naast het onderwijs staan

Roep om ruimte en masterplan

In een tijd waarin politici vechten om het gelijk van de CPB-cijfers, een goed imago en verleid worden tot het formuleren van breekpunten, werden afgelopen zaterdag tijdens de landelijke conferentie “in het onderwijs kan het wel” de verbindpunten geformuleerd. In de ambiance van de prachtige theaterschool van Rotterdam opende burgemeester Ahmed Aboutaleb: “Onderijs is geen uitgave, maar een investering.”

Tijdens het ochtendprogramma lieten o.l.v. Marcel van Herpen professoren, leerkrachten, kinderen, directeuren, en succesvolle ondernemers zien wat en hoe het wel kan in het onderwijs. In een bond pallet wisselden goede praktijkbeelden en -verhalen en valide theorieën elkaar af.

Daarna bouwden onder leiding van Prem Radhakishun de voorzitters van de onderwijsraden, politici en onderwijsmensen aan een mindmap waarin de overeenkomsten zichtbaar werden.

Het eerste vertrouwenwekkende verbond werd gesloten toen Jasper van Dijk van de SP, die eerder weg moest zijn statements toevertrouwde aan onderwijswoordvoerder van de VVD Ineke Dezentjé Hamming. En of nou de ervaren Arie Slob van de CU sprak of de nieuwkomer Jesse Klaver van GL, het woord ‘ruimte’ viel aan het begin van het gesprek om de minuut.

Een vijftal items bleken sterk overeenkomstig:

  1. Kinderen moeten centraal komen staan. Niet het curriculum.
  2. Alle talenten van alle kinderen moeten worden benut.
  3. Er moet meer ruimte komen voor nieuwe initiatieven en de manier waarop leerkrachten hun onderwijs inrichten.
  4. Scholen moeten eerst verantwoording afleggen aan kinderen, ouders en elkaar (horizontaal). Daarna aan externe partijen (vertikaal). De verantwoording moet over het hele curriculum en niet met een focus op rekenen en taal alleen.
  5. De politiek moet naast het onderwijs staan en niet reageren op basis van incidenten, hypes en suggestieve beeldvorming. Een masterplan voor de lange termijn moet uitgangspunt worden.

Een masterplan dat niet om de maand gemeten wordt, maar waarin de vijf items worden meegenomen is wenselijk. De ruim 250 aanwezige onderwijsmensen, de raden en de politici staan klaar voor die stap. De initiatiefnemers van het congres zullen met alle partijen opnieuw daarvoor uitnodigen. Prem: “De start is gemaakt. We zijn begonnen!”

Geen opmerkingen: