maandag 5 juli 2010

Dactique presenteert plannen voor schooljaar 2010-2011

dac_banner_234x120 Als expertisepartij op het gebied van onderwijstechnologie wil Dactique zich onderscheiden door bij al haar activiteiten nadrukkelijk uit te gaan van een duidelijke onderwijskundige visie. Dit komt ook tot uiting in de laatste nieuwsbrief van het bedrijf.

In de nieuwsbrief wordt onder meer een kijkje in de keuken geboden rond de doorontwikkeling van de elektronische leeromgeving Teletop. Deze veelgebruikte leeromgeving wordt meer en meer een integrale oplossing, waarbij content, didactiek en functionaliteit nadrukkelijk op elkaar én op de gekozen lesmethode worden afgestemd.

Een ander interessant item in de nieuwsbrief bespreekt de introductie van het Dapter e-portfolio. Dit afzonderlijk inzetbare portfolio maakt deel uit van een compleet concept voor de ondersteuning van persoonlijke ontwikkeling. Dapter biedt maatwerkmogelijkheden bij thema’s als het CKV-kunstdossier, de Maatschappelijke Stage, het Europees Taalportfolio en voor praktijkonderwijs en Competentiegericht Onderwijs. Er is zelfs nagedacht over de inzet van het e-portfolio ten behoeve van de professionalisering van het onderwijspersoneel (wet BIO).

Tot slot gaat de zomernieuwsbrief in op de adviesdiensten en het trainingsprogramma. Deze activiteiten zijn de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Ook hieruit valt op te maken dat Dactique een duidelijke koers vaart, waarbij de geboden oplossingen steeds ten dienste staan van het onderwijsproces. Niet voor niets heeft het bedrijf aan het begin van dit jaar gekozen voor de slogan ‘Tijd voor de Inhoud’.

Download hier de nieuwsbrief van Dactique 

Meer informatie vindt u ook op www.dactique.nl, www.teletop.nl en www.dapter.nl.

Geen opmerkingen: