woensdag 25 augustus 2010

Mailgebruikers bulk importeren in Live@Edu

Het was even zoeken, maar dan heb je ook wat. Probleem is dat het toevoegen van gebruikers aan een distributiegroep een omslachtige handeling is, zeker via de grafische beheersomgeving van je Live@Edu account. Zeker als je 1800 accounts wilt toevoegen aan een bestaande distributiegroep.

Via Powershell is het echter een fluitje van een cent. Hieronder vind je de stappen om dat te realiseren:

  1. Start Powershell (je vindt dit op een Windows 7 machine)
  2. Maak verbinding met je Live@Edu account: Toegang verkrijgen via Powershell tot je live-omgeving
  3. In je beheersomgeving van Live een distributiegroep aanmaken (ik heb de groep Mailusers aangemaakt)
  4. Via powershell een export doen van je bestaande mailadressen: Get-MailUser > users.txt
  5. Open Excel
  6. Selecteer alle aliassen. Kopieer deze naar een nieuw tekstbestand of Excelsheet
  7. Eerste record / regel moet heten Alias
  8. Voer in Powershell het volgende commando uit: import-csv users.txt | foreach {add-distributiongroupmember Mailusers -member "$($_.Alias)"}
  9. Informatie over het commando in regel 7 is hier te vinden: http://msexchangeteam.com/archive/2006/09/18/428950.aspx
  10. Dan zijn alle mailgebruikers lid van de groep Mailusers

Dit kunstje kun je natuurlijk ook nog twee keer uitvoeren voor bijvoorbeeld een groep Leerlingen en een groep Zakelijk.

Geen opmerkingen: